<<
>>

Додаток А Структура власних і залучених коштів та джерела формування залучених коштів

ЛПГЛІЛЖЛ/ИДШ/ІУ ПІЛППІ/lPfWirTR

Рис. А.1. Структура власних і залучених коштів

Таблиця А.1 і

Склад джерел формування залучених коштів на досліджуваних підприємствах у 1996 - 1998 рр.

|

305

Підприємства На кінець періоду
1996 1997 1998
Залучені кошти, тис. грн Залучені кошти, тис. грн Залучені кошти, тис. грн
Усього втому числі Усього втому ЧИСЛІ Усього втому числі
коротко

строкові

кредити

креди

торська

заборго

ваність

коротко

строкові

кредити

креди

торська

заборго

ваність

коротко

строкові

кредити

креди

торська

заборго

ваність

ЗАТ «Південкабель» 6700,8 - 6700,8 7934,6 367,1 7355,3 6614,0 450,4 5931,1
ВАТ «ХТЗ» 61516 10296,6 50910,9 91479,1 5047,6 86431,5 1 28368,7 7403,9 120964,8
ВАТ «Турбоатом» 36020,1 - 32997,7 43172,0 - 40893,2 49187,6 - 46466,8
ДП «ХЕМЗ» 15887,3 1 365,7 14521,6 1 7392,0 779,6 16612,4 20050,0 1194,6 18855,4
ВАТ «ХЗТД» 16108,5 913,4 14499,5 21891,2 21219,8 26732,1 - 26060,7
АТ «Серп і Молот» 19279,4 - 19279,4 23820,0 200,0 22270,9 32076,2 - 30727,1
ВАТ «ХарП» 19995,0 55,0 19940 25069,3 - 25069,3 31493,3 - 31493,3
ВАТ «Харверст» 7290,8 - 7290,8 5033,0 - 5033,0 4809,4 - 4809,4
АП «Електроваж- маш» 40479,5 2107,2 31949,6 34056,8 - 34056,8 38786,2 - 38786,9
АТ «Червоний Жовтень» 2385,3 - 2385,3 3415,8 70,0 3345,8 3946,7 60,4 3886,3

Додатки

<< | >>
Источник: Азаренкова Г. М.. Фінансові потоки в системі економічних відносин: Монографія.- Х.: ВД «ІНЖЕК»,2006.- 328 с.. 2006

Еще по теме Додаток А Структура власних і залучених коштів та джерела формування залучених коштів:

  1. Прикладні аспекти екзогенної та ендогенної сталості руху фінансових потоків
  2. Додаток А Структура власних і залучених коштів та джерела формування залучених коштів