В. М. Іванов, О. В. Іванова. Юридична конфліктологія : Навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / В. М. Іванов, О. В. Іванова. — К. : МАУП,2004. —224 с.: іл. 2004

У навчальному посібнику висвітлюються методологічні засади конфлік

тологічної науки та її галузі — юридичної конфліктології, розглядаються по

няття, структура, динамічні характеристики правового конфлікту, досліджуються основні види юридичних спорів, способи їх попередження та вирішення,

розкриваються психологічні засади доцільної поведінки юриста в конфліктологічних ситуаціях.

Матеріал подано відповідно до курсу “Юридична конфліктологія”, розробленого на кафедрі історії та теорії держави і права імені князя Володимира

Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також

для широкого кола читачів, які цікавляться питаннями конфліктології.

|
Розділ 1. Методологічні засади юридичної конфліктології
Розділ 2. Поняття й аналітика юридичного конфлікту
Розділ 3. Види юридичних конфліктів
Розділ 4. Розв'язання та запобіганняюридичним конфліктам
Розділ 5. Психологія поведінки в конфлікті

Книги и учебники по дисциплине Юридическая конфликтология:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -