<<
>>

РОЗДІЛ 7. ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Мета розділу: Розкрити основні теоретичні засади організації та

здійснення податкового контролю.

Вивчивши цю тему, студент повинен знати :

? мету, завдання, об’єкти та джерела податкових перевірок;

? суб’єктів податкового контролю;

? послідовність здійснення податкових перевірок за окремими видами податків;

? поняття «великий платник податків», «податковий контроль», «податкові перевірки», «суб’єкти податкового контролю», «камеральна перевірка», «документальна перевірка», «фактична перевірка»; «планова перевірка», «позапланова перевірка», «пеня», «податкове порушення» тощо;

? порядок застосування прийомів та методів контролю під час перевірки розрахунків з бюджетом по податках та платежах;

? типові порушення норм податкового законодавства;

? порядок застосування штрафних та фінансових санкцій Податковою службою України.

На основі набутих теоретичних знань студент повинен вміти :

? практично втілювати основний понятійний склад нормативної бази податкового контролю;

? визначати та систематизувати нормативні документи, які регулюють порядок здійснення податкового контролю;

? визначати та систематизувати документальні джерела перевірки;

? визначати і систематизувати дії представників контрольних служб під час організації та проведення контрольно-перевірочної роботи;

? визначати завдання кожного етапу перевірки дотримання вимог податкового законодавства;

? визначати та застосовувати прийоми перевірки за напрямами контрольно- перевірочної роботи;

? визначати можливі типові порушення вимог податкового законодавства;

? аналізувати встановленні відхилення та порушення, їх причини та наслідки, влив на результати діяльності підприємства;

? оформлювати результати перевірки;

? визначати які штрафні та фінансові санкції можуть бути застосовані за результатами перевірки.

Питання розділу

1. Податковий контроль. Суб’єкти податкового контролю, види перевірок.

2. Методика перевірки розрахунків з бюджетом з податків та платежів. Типові порушення.

3. Відповідальність платників податків. Порядок застосування фінансових та штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме РОЗДІЛ 7. ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА:

 1. 4. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань
 2. 3.1. Проблеми перевірки аудитором бухгалтерських рахунків в умовах реформування системи обліку в Україні
 3. 2. Положення 1 поправки про свободу віросповідання
 4. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 5. ЗМІСТ
 6. Питання 1. Види та форми здійснення контрольно-перевірочної роботи, їх сутність та задачі
 7. Питання 1 Мета, завдання та джерела перевірки установчих документів та статутного капіталу
 8. Питання 3. Перевірка розрахунків з засновниками
 9. Питання 4. Перевірка дотримання порядку проведення розрахунків з використанням РРО
 10. Питання 2. Методика перевірки операцій з нарахування та виплати заробітної плати
 11. РОЗДІЛ 7. ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 12. Питання 2.Методика перевірки розрахунків з бюджетом з податків та платежів. Типові порушення.
 13. Питання 2. Перевірка повноти та правильності формування доходів
 14. Принцип незворотності в судовій практиці судів загальної юрисдикції по податкових спорах
 15. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї