<<
>>

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає сутність економічного контролю ?

2. Надайте перелік основних етапів організації та здійснення контрольно- перевірочної роботи.

3. Розкрийте зміст наступних понять: «суб’єкт контролю», «об’єкт контролю», «підконтрольні установи».

4. Охарактеризуйте принципи фінансового контролю.

5. Визначте правову основу функціонування ДФІ.

6. Визначте основні види та форми здійснення контрольно-перевірочної роботи органами ДФІ.

7. У чому полягають основні завдання контролю фінансової діяльності підприємств?

8. Охарактеризуйте складові елементи механізму фінансового контролю.

9. Що є головним завданням ДФІ?

10. Визначте сутність та призначення державного фінансового аудиту.

11. Яким чином здійснює інспектування ДФІ?

12. Наведіть та поясніть основні завдання ревізії.

13. Розкрийте основні ознаки за яким класифікуються ревізії.

14. Надайте визначення перевірки.

15. Надайте визначення зустрічній звірці й охарактеризуйте її проведення.

16. Розкрийте особливості організації ревізій, які проводяться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства.

17. У чому полягає сутність судово-економічної експертизи

18. Охарактеризуйте відмінності судово-економічної експертизи від ревізії, яка проводиться за ініціативою правоохоронних органів.

19. Розкрийте технологічні підходи до організації контрольного процесу.

20. Визначте основні завдання організації контрольно-ревізійної роботи.

21. Що є метою планування контрольних заходів суб’єктами державного фінансового контролю?

22. Наведіть перелік основних вимог до планів контрольних заходів суб’єктів державного фінансового контролю.

23. Яким чином визначаються строки проведення ревізії?

24. Означте умови проведення планова виїзної ревізії.

25. Означте дії ревізорів, за умови, що під час проведення ревізії виявлено документи, котрі свідчать про порушення законодавства.

26. Визначте яким чином здійснюється оформлення результатів ревізії.

27. Наведіть структуру та порядок складання акту ревізії.

28. Визначте основні права та обов’язки ревізорів відповідно до вимог чинного законодавства.

29. У чому полягає реалізація результатів контрольних заходів і застосування процедури відповідальності за допущені фінансові порушення?

30. У чому полягає призначення стандартів державного фінансового контролю?

31. Яке призначення має Стандарт 1 «Терміни» фінансового контролю ?

32. Які вимоги щодо порядку планування контрольних заходів визначає Стандарт 2 фінансового контролю «Планування державного фінансового контролю» ?

33. Розкрийте суть чотирьох етапів процесу контролю: підготовки, оформлення розпорядчих документів, ознайомлення з ними керівників суб’єктів господарювання і безпосереднє проведення контрольних заходів щодо вимог Стандарту 3 «Організація та виконання контрольних заходів».

34. Охарактеризуйте вимоги єдиного порядку оформлення результатів контролю, передбачених Стандартом 4 «Документування результатів».

35. Який порядок здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання і обробки інформації, яка підлягає дослідженню визначають стандарти ДФК?

36. Визначте критерії оцінки якості фінансового контролю, встановленого на підконтрольному об’єкті.

37. Який засіб впливу громадськості на зміцнення фінансової дисципліни можуть застосовувати суб’єкти державного фінансового контролю?

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме Питання для самоперевірки:

 1. ЗМІСТ
 2. Питання для самоперевірки
 3. Питання для самоперевірки
 4. Питання для самоперевірки
 5. Питання для самоперевірки
 6. Питання для самоперевірки
 7. Питання для самоперевірки
 8. Питання для самоперевірки
 9. Питання для самоперевірки
 10. ЗМІСТ
 11. §3. Поняття криміналістичного прогнозування та його значення при розслідуванні злочинів
 12. §5. Застосування звуко- і відеозапису при розслідуванні злочинів та процесуальне оформлення його результатів