<<
>>

РОЗДІЛ 2. РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Мета розділу: Розкриття теоретичних підходів щодо мети, завдань,

джерел та змісту контролю установчих документів та операцій з формування

статутного капіталу підприємств.

Вивчивши цю тему, студент повинен знати :

? мету, завдання та об’єкти перевірки;

? нормативні та законодавчі джерела перевірки;

? послідовність здійснення перевірки та її основні напрями;

? поняття «статутний капітал», «оголошений статутний капітал», «власний капітал», «учасники товариства», «засновники товариства», «товариство з обмеженою відповідальністю»; «резервний капітал», «акціонерне

товариство», «дивіденди» тощо;

? порядок застосування прийомів та методів контролю під час перевірки даного виду операцій;

? типові порушення;

? порядок застосування штрафних та фінансових санкцій.

На основі набутих теоретичних знань студент повинен вміти :

? практично втілювати основний понятійний склад нормативної бази щодо даного об’єкту перевірки;

? визначати та систематизувати нормативні документи, які регулюють порядок здійснення даного виду операцій та вимоги щодо їх перевірок;

? визначати та систематизувати документальні джерела перевірки;

? визначати і систематизувати дії представників контрольних служб під час організації та проведення контрольно-перевірочної роботи;

? визначати завдання кожного етапу контрольно-перевірочної роботи;

? визначати та застосовувати прийоми перевірки за напрямами контрольно- перевірочної роботи;

? визначати можливі типові порушення;

? аналізувати встановленні відхилення та порушення, їх причини та наслідки, влив на результати діяльності підприємства;

? оформлювати результати перевірки;

? визначати які штрафні та фінансові санкції можуть бути застосовані за результатами перевірки.

Питання розділу

2.1. Мета, завдання та джерела перевірки установчих документів та статутного капіталу.

2.2. Перевірка формування та руху статутного капіталу.

2.3. Перевірка розрахунків з засновниками. Типові порушення.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме РОЗДІЛ 2. РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ:

  1. ЗМІСТ
  2. РОЗДІЛ 2. РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
  3. Питання 1 Мета, завдання та джерела перевірки установчих документів та статутного капіталу