<<
>>

33. Правове регулювання ринку капіталу. Особливості правового регулювання ринку капіталу для суб'єктів АП.

Аграрний ринок цінних паперів передбачає: визнання землі капіталом, а звідси взяття її на баланс не тільки як активу, але і як пасиву, що відображає вкладений в підприємство капітал; визнання цінними паперами пайових (майнових) сертифікатів сільськогосподарських підприємств та сертифікатів на земельну частку (пай); розробку державної системи реєстрації емісії вищевказаних цінних паперів та реєстрації їх власників; створення в аграрних районах інфраструктури фондового ринку.

Механізм запровадження в АПК ринку цінних паперів на першому етапі передбачає правове врегулювання вищевказаних змін та доповнень до Законів України "Про колективне сільськогосподарське підприємство'.

На другому етапі в аграрних регіонах створюється інфраструктура фондового ринку, що, в першу чергу, забезпечує: підконтрольне та прозоре ведення реєстрів утримувачів майнових і земельних сертифікатів та інших цінних паперів, випущених підприємствами АПК; оцінку цінних паперів на позабіржовому регіональному ринку та правове оформлення їх купівлі-продажу; систему обов'язкового аудиту, як засобу контролю ефективного використання капіталу.

У відповідності з положенням про ринок земельних і майнових паїв, їх власники мають право: внести середню земельну частку і майновий пай як установчий внесок в статутний капітал всякого виду товариств чи об'єднань; передати свою земельну частку і майновий пай спадкоємцям; подарувати земельну частку і майновий пай; продати земельну частку і майновий пай селянському господарству, іншим власникам замлі і майна та підприємствам, створених власниками земельних і майнових паїв, обмінювати майновий пай на землю і навпаки, одержати в рахунок паю в натурі при організації селянського господарства чи для індивідуального підприємництва.

Вкладом в статутний капітал сільськогосподарських комерційних організацій може виступати земельна частка, а також право користування земельною часткою. Внесення земельної частки або права користування земельною часткою в статутний капітал вказаних організацій здійснюється на основі їх засновницьких договорів, якщо інше не передбачене законодавством України.

У випадку внесення є статутний капітал права користування земельною часткою засновницький договір повинен передбачати умови здійснення цього права.

Внесення майновою паю в статутний капітал. Кожний власник майнового паю має право внести його в статутний капітал сільськогосподарської комерційної організації в обмін на частку участі в статутному капіталі цієї організації у відповідності з її засновницькими документами.

Власник частки участі в статутному капіталі комерційної організації втрачає право вимагати виділення в натурі майнового паю. Він може продати свою частку участі, вийти з вказаної організації з одержанням компенсації за свою частку участі в її статутному капіталі, а також користується іншими правами в порядку, встановленому законодавством України та засновницькими документами даної організації.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 33. Правове регулювання ринку капіталу. Особливості правового регулювання ринку капіталу для суб'єктів АП.:

 1. 33. Правове регулювання ринку капіталу. Особливості правового регулювання ринку капіталу для суб'єктів АП.
 2. Зайняття забороненими видами господарської діяльності
 3. 2.2. Генезис ідеї європейської єдності та європейська правова інтеграція
 4. 4. Цивілізаційний вибір України
 5. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 6. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 7. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
 9. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 10. Радянсько-іранські відносини у поза нафтовому секторі економіки
 11. Механізм правового забезпечення екологічної політики України.
 12. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ
 13. Фінансова складова у розбудові сталих економічних процесів
 14. 4. Інструментарій організації управління фінансовими потоками
 15. ІНСТИТУЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД
 16. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -