<<
>>

30. Правове регулювання ринку землі в Україні.

Ринок землі ми розглядаємо як еколого-економічне поняття, оскільки раціональне використання земель передбачає досягнення економічного ефекту

із одночасним збереженням і поліпшенням земель у процесі їх використання.

Ринок землі – це особлива сфера товарної економіки, в якій виникають економічні відносини з приводу купівлі-продажу, застави, оренди та обміну землі, спрямовані на ефективну господарську діяльність і використання цього ресурсу з позиції екологічної безпеки [4, с. 68]. Отже, ринок землі реалізується за допомогою таких ринкових операцій, як купівля-продаж, оренда, іпотека, обмін. в. Важливими передумовами його формування є: а) законодавче закріплення прав власності на землю за землевласниками і

землекористувачами; б) творення законодавчої бази, необхідної для здійснення ринкових операцій із землею та налагодження розвитку інфраструктури з

обслуговування цих операцій; в) удосконалення системи державного контролю за екологічним використанням та охороною землі; г) запровадження прозорого державного регулювання ринку землі та його інфраструктури.

Оренда як форма ринкових операцій із землею, повинна сприяти руху землі до дбайливого господаря. Саме це відповідає сучасним вимогам формування оптимальних за розміром господарських структур в аграрній сфері.

Короткострокова оренда не сприяє ефективному використанню земель, збереженню і зростанню родючості ґрунтів, оскільки строки оренди повинні бути пов'язані із періодами ротації сівозмін.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 30. Правове регулювання ринку землі в Україні.:

  1. 15. Указ Президента України у системі джерел АП.
  2. 27. Аграрна політика і аграрна реформа України. Співвідношення замельної і аграрної реформи. Основні етапи аграрної реформи в Україні.
  3. 30. Правове регулювання ринку землі в Україні.
  4. 33. Правове регулювання ринку капіталу. Особливості правового регулювання ринку капіталу для суб'єктів АП.
  5. 34. . Правове регулювання ринку продовольства. Біржовий ринок.
  6. 98. Характеристика сучасного стану виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських організацій. Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських організацій та її правове регулювання.
  7. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
  8. Стаття 196. Завдання ведення державного земельного кадастру І Основними завданнями ведення державного зе­мельного кадастру є:
  9. Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок
  10. Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -