<<
>>

29. Правове регулювання приватизації і паювання земель с/г призначення в Україні.

Приватизація державного майна в АПК здійснюється на підставі загального законодавства про приватизацію, з урахуванням особливостей спеціального аграрного законодавства. Стаття 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" визначає, що до об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать: — майно підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів, які є єдиними (цілісними) майновими комплексами; — об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти; — акції (частки, паї), що належать державі у майні юридичних осіб. Приватизації не підлягають об'єкти, котрі мають загальнодержавне значення, визначені Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

До них належать майнові комплекси підприємств з лісовідновлення, лісорозведення та охорони лісу, сортовипробувальні станції, дільниці, інші організації з експертизи сортів рослин, скотомогильники, станції хімізації сільського господарства, науково-дослідні інститути, окремі майнові комплекси підприємств, що виготовляють спирт, вина, лікеро-горілчані вироби тощо. Специфіка правового регулювання приватизації в АПК зумовлена потребою захисту прав селян, адже згідно з концепцією приватизації, засоби виробництва сільськогосподарської продукції мають належати селянам, які їх використовують. Законодавчим актом, що регулює особливості приватизації державного майна в АПК, є Закон України від 10 липня 1996 р. "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

Відповідно до ст. 9 Закону України від 14 лютого 1992 р. "Про колективне сільськогосподарське підприємство", до пайового фонду майна членів підприємства включається вартість основних виробничих і оборотних фондів, створених завдяки діяльності підприємства, цінні папери, акції, гроші та відповідна частка від участі в діяльності інших підприємств і організацій. Уточнення складу і вартості пайового фонду майна членів підприємств провадиться за Методикою уточнення складу й вартості пайових фондів майна членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 177. Право членів підприємства на пайовий фонд майна залежить від їх трудового внеску. Члену підприємства щорічно нараховується частина прибутку залежно від частки в пайовому фонді, яку за його бажанням може бути виплачено або зараховано у збільшення частки в пайовому фонді. Ці відносини регулюються статутом підприємства. Пай може успадковуватися відповідно до цивільного законодавства України та статуту підприємства. У разі виходу з підприємства його члени мають право на пай натурою, грішми або цінними паперами відповідно до розміру та структури пайового фонду або в іншій, за згодою сторін, формі.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 29. Правове регулювання приватизації і паювання земель с/г призначення в Україні.:

 1. Роздiл Х ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СiЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 2. 1. Характеристика дерхавно правового регулювання сiльського господарства
 3. 6. Здiйснення державно-правового регулювання сiльського господарства
 4. Роздiл XVI ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДiЯЛЬНОСТi СiЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПiДПРИЄМСТВ
 5. 1. Поняття виробничо-господарської дiяльностi, її правове регулювання
 6. 3. Правове регулювання дiяльностi пiдсобних промислових пiдприємств i промислiв
 7. Роздiл XVII ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФiНАНСОВОЇ ДiЯЛЬНОСТi СiЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПiДПРИЄМСТВ
 8. 1. Поняття фiнансової дiяльностi та її правове регулювання
 9. 3. Правове регулювання внутрiшнього трудового розпорядку " в сiльськогосподарських пiдприємствах
 10. Роздiл XIX ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦi В СiЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПiДПРИЄМСТВАХ
 11. 4. Правове регулювання житлового будiвництва на селi
 12. 5. Правове регулювання шляхового будiвництва в сiльськiй мiсцевостi
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -