<<
>>

РОЗДІЛ: РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

Мета розділу: Розкриття теоретичних основ щодо організації та

здійснення контролю операцій з необоротними активами.

Вивчивши тему, студент повинен знати:

? мету, завдання, об’єкти та джерела перевірки операцій з основними засобами, ІМНА, НА;

? послідовність здійснення перевірки за етапами;

? поняття «основні засоби», «інші малоцінні необоротні матеріальні активи», «нематеріальні активи», «капітальні інвестиції», «методи нарахування амортизації», «капітальний ремонт», «поточний ремонт», «модернізація», «амортизаційна вартість», «ефективність використання основних засобів», «ліквідація об’єкта основних засобів», «оренда», «класифікація необоротних активів», «зменшення корисності об’єкта», тощо;

? нормативні та документальні джерела перевірки операцій з основними засобами, ІМНМА та нематеріальними активами;

? порядок застосування прийомів та методів контролю під час перевірки операцій з необоротними активами;

? відмінності вимог бухгалтерського та податкового обліку та їх врахування при здійснені контрольних процедур;

? типові порушення операцій з основними засобами, ІМНМА, НА та їх наслідки;

? порядок застосування штрафних та фінансових санкцій

? порядок оформлення результатів перевірки.

На основі набутих теоретичних знань студент повинен вміти :

? практично втілювати основний понятійний склад нормативної бази щодо даного об’єкту перевірки;

? визначати та систематизувати нормативні документи, які регулюють порядок здійснення операцій з необоротними активами та вимоги щодо їх перевірок;

? визначати та систематизувати документальні джерела перевірки;

? визначати і систематизувати дії представників контрольних служб під час організації та проведення контрольно-перевірочної роботи операцій з необоротними активами;

? визначати завдання кожного етапу контрольно-перевірочної роботи даного виду операцій;

? визначати та застосовувати прийоми перевірки за напрямами контрольно- перевірочної роботи;

? визначати можливі типові порушення та можливі заходи щодо попередження;

? аналізувати встановленні відхилення та порушення, їх причини та наслідки, влив на результати діяльності підприємства;

? оформлювати результати перевірки;

? визначати які штрафні та фінансові санкції можуть бути застосовані за результатами перевірки.

Питання розділу

4.1. Мета, завдання та джерела ревізії операцій з необоротними активами

4.2. Перевірка стану бухгалтерського обліку основних засобів, правильності та своєчасності відображення операцій руху основних засобів.

4.3. Перевірка нарахування амортизації основних фондів.

111

4.4. Ревізія витрат, пов’язаних із ремонтом основних засобів.

4.5. Перевірка орендних операцій.

4.6. Перевірка операцій з МНМА.

4.7. Перевірка операцій з НА.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме РОЗДІЛ: РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ:

  1. ЗМІСТ
  2. РОЗДІЛ: РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
  3. Питання 1 Мета, завдання та джерела ревізії операцій з необоротними активами