>>

ЗМІСТ

Стор

ВСТУП 5

Розділ 1 Організація та здійснення ревізійного процесу

1.1. Види та форми здійснення контрольно-перевірочної

роботи, їх сутність та завдання.......................................................................

7

1.2. Загальна організаційна побудова контрольного

процесу............................................................................................................ 20

1.3. Етапи здійснення контрольно-перевірочної роботи їх зміст

та завдання...................................................................................................... 24

1.4. Стандарти державного фінансового контролю за

використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна..... 35

1.5. Права та обов’язки ревізорів.............................................. 41

Питання до самоперевірки............................................................................. 43

Розділ 2 Ревізія і контроль установчих документів та

статутного капіталу

2.1. Мета, завдання та джерела ревізії....................................... 46

2.2. Перевірка формування та руху статутного капіталу 50

2.3. Перевірка розрахунків з засновниками.............................. 60

2.4. Типові порушення................................................................ 69

Питання до самоперевірки............................................................................. 70

Розділ 3 Ревізія і контроль операцій з грошовими коштами

3.1. Мета, джерела і завдання контролю, суб'єкти

контролю......................................................................................................... 71

3.2. Проведення і оформлення результатів раптової

інвентаризації каси.......................................................................................... 77

3.3. Контроль правильності проведення і відображення в

обліку касових операцій, дотримання касової дисципліни..........................

80

3.4. Перевірка дотримання порядку проведення розрахунків з

використанням РРО (реєстраторів розрахункових операцій)..................... 96

3.5. Контроль операцій за рахунками в банках....................... 104

Питання до самоперевірки............................................................................ 108

Розділ 4 Ревізія операцій з необоротними активами...............

4.1. Мета, завдання та джерела ревізії операцій з

необоротними активами................................................................................ 110

4.2. Перевірка стану бухгалтерського обліку основних засобів,

правильності та своєчасності відображення операцій руху основних засобів 116

4.3. Перевірка нарахування амортизації основних засобів 131

4.4. Ревізія витрат, пов’язаних з ремонтом основних засобів.. 135

4.5. Перевірка орендних операцій........................................... 139

4.6. Перевірка операцій з МНМА............................................ 148

Питання до самоперевірки........................................................................... 153

Розділ 5 Ревізія збереження і руху виробничих запасів

5.1. Мета, завдання та джерела ревізії операцій з виробничими

запасами........................................................................................................ 155

5.2. Перевірка наявності виробничих запасів та дотримання

умов їх збереження....................................................................................... 162

5.3. Перевірка стану бухгалтерського обліку виробничих запасів, правильності та своєчасності відображення

операцій їх руху........................................................................................... 172

5.4. Перевірка операцій руху готової продукції..................... 182

Питання до самоперевірки........................................................................... 189

Розділ 6 Ревізія розрахунків з оплати праці та соціальними

фондами

6.1.

Мета, завдання та джерела ревізії розрахунків з оплати

праці та соціальними фондами.................................................................... 191

6.2. Методика перевірки операцій з нарахування та виплати

заробітної плати. Типові порушення........................................................... 198

6.3. Контроль за дотриманням законодавства платниками

ЄСВ............................................................................................................... 212

Питання до самоперевірки........................................................................... 222

Розділ 7 Перевірки дотримання вимог податкового

законодавства

7.1. Податковий контроль. Суб’єкти податкового контролю,

види перевірок.............................................................................................. 223

7.2. Методика перевірки розрахунків з бюджетом з податків та

платежів. Типові порушення........................................................................ 241

7.3. Відповідальність платників податків. Порядок застосування фінансових та штрафних санкцій за

порушення податкового законодавства...................................................... 256

Питання до самоперевірки........................................................................... 262

Розділ 8 Ревізія результатів фінансово-господарської

діяльності

8.1. Мета, завдання, об ’ єкти та джерела інформації ревізії

результатів фінансово-господарської діяльності........................................ 264

8.2. Перевірка повноти та правильності формування доходів... 271

8.3. Ревізія фінансових результатів діяльності. Узагальнення результатів ревізійного контролю фінансового стану

підприємства................................................................................................. 291

Питання до самоперевірки........................................................................... 301

Список використаних джерел 303

| >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. 9.1. Категория интереса в страховании
 2. Механизм стимулирования снижения риска.
 3. Линейный механизм стимулирования
 4. БУДДИЗМ, СТОИЦИЗМ. СОЦИАЛИЗМ
 5. Введение. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального своеобразия
 6. 2.2.4. Механизм стимулированияправдивых сообщений
 7.   Статья вторая  
 8. Фредерик Стендаль
 9. Часть 1. Структурные и коммуникативные свойства языка. Культура речи. Речевое общение
 10. Ислам и национализм
 11. Философия и становление национального самосознания
 12. ОБ ИДЕЙНЫХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ И МОТИВАХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕДЕЛОК И ПОДДЕЛОК
 13. О СВЯЗИ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И СТИЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 14. Политический реализм
 15. Эпилог (для наивных студентов)