>>

ЗМІСТ

ЗМІСТ......................................................................................................... 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ. . . . 3

ВСТУП........................................................................................................

4

РОЗДІЛ І. Історіографія і аналіз джерельної бази дослідження 9

1.1. Історіографічний огляд 9

1.2. Джерела з історії болгар України у XVIII ст. 19

РОЗДІЛ ІІ. Формування болгарської діаспори в Україні протя- 28

гом XVTTT ст.

2.1. Балкани та болгарський народ у політиці Австрійської імперії 28 наприкінці XVII - на початку XVIII ст.

2.2. Болгари в російських іррегулярних військових формуваннях в 34 Україні 1723-1751 рр.

2.3. Болгарське населення Нової Сербії і Слов’яносербії 1751-1764 57

рр.

2.4. Болгарські переселенці у системі військової та цивільної інозем- 82 ної колонізації в Україні у 1764-1800 рр.

РОЗДІЛ ІІІ. Соціальний та економічний розвиток у середовищі 110 болгарських громад в Україні

3.1. Соціальна структура болгарської громади на півдні України 110

3.2. Поземельні відносини 116

3.3. Напрямки розвитку та внесок господарств болгарських пересе- 134 ленців у аграрну інфраструктуру Південної України

РОЗДІЛ TV. Етнічний розвиток, культурно-побутові процеси та 146 церковне життя болгарських переселенців

4.1. Етногенні та культурно-побутові процеси 146

4.2. Церковне життя переселенських громад 158

ВИСНОВКИ 170

ПРИМІТКИ 177

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 210

ДОДАТКИ 235

| >>
Источник: МІЛЬЧЕВ Володимир Іванович. БОЛГАРСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ У XVIII СТ.. 2000

Еще по теме ЗМІСТ:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -