>>

ЗМІСТ

ТЕМА 1. ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ І СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ

1.1. Передумови виникнення і об’єктивна необхідність

фінансів 6

1.2. Економічний зміст фінансів 8

1.3. Функції фінансів та їх характеристика 14

ТЕМА 2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

2.1. Економічний зміст фінансових ресурсів 19

2.2. Фінансові резерви - форма утворення і використання

фінансових ресурсів 22

2.3. Фінансовий ринок - засіб перерозподілу фінансових 24

ресурсів

ТЕМА 3. ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

3.1. Сутність фінансової системи та принципи її побудови 33

3.2.

Класифікація сфер і ланок фінансової системи та їх

характеристика 35

ТЕМА 4. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

4.1. Економічний зміст фінансової політики та

її характеристика 43

4.2. Принципи формування фінансової політики 45

4.3. Фінансова політика України в сучасних умовах

господарювання 46

ТЕМА 5. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

5.1. Суть фінансового механізму 49

5.2. Елементи фінансового механізму та їх взаємозв’язок 53

ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

6.1. Суть управління фінансами 58

6.2. Органи управління фінансами та їх повноваження 60

ТЕМА 7. НЕОБХІДНІСТЬ, ПРИРОДА ТА ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

7.1. Необхідність і суть державних фінансів 65

7.2. Призначення і роль державних фінансів 67

7.3. Правові основи організації і функціонування

державних фінансів в Україні 68

ТЕМА 8. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

8.1. Економічний зміст та призначення бюджету 71

8.2. Система доходів бюджету 74

8.3. Видатки бюджетів в Україні, їх склад та структура 79

ТЕМА 9. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

9.1. Основи бюджетного устрою. Бюджетна система та її

ланки 85

9.2. Принципи побудови бюджетної системи України 87

9.3. Бюджетні права в Україні та їх характеристика 88

9.4. Організація роботи зі складання, розгляду

і затвердження бюджету 90

9.5. Складання, розгляд і затвердження Державного

бюджету 92

9.6. Складання, розгляд і затвердження республіканського

бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів 94

9.7. Організація і порядок виконання бюджету 96

9.8. Контроль за виконанням бюджету і використанням

позабюджетних фондів 101

ТЕМА 10. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА

10.1. Економічний зміст і функції податків 103

10.2. Елементи податку та їх характеристика 105

10.3. Система податків і податкові платежі та

їх класифікація 107

10.4. Податкова система та принципи її оподаткування 109

10.5. Податкова політика 111

ТЕМА 11. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

11.1. Суть фінансів підприємств 114

11.2. Функції фінансів підприємств та їх характеристика 115

11.3. Фінансові ресурси підприємств та їх формування 119

11.4. Організація фінансових відносин підприємств 124

11.5. Фінансова політика і фінансовий механізм

підприємств 128

11.6. Економічний зміст фінансової роботи на підприємстві 132

11.7. Необоротні активи та їх економічна характеристика 135

11.8. Оборотні активи підприємств та їх класифікація 140

11.9. Суть прибутку як економічної категорії та його

функції 145

11.10. Виручка від реалізації продукції — основне джерело

доходів підприємств і формування його прибутку 147

11.11. Система цін на товари (роботи, послуги) та їх вплив

на обсяг прибутку підприємств 149

11.12. Розподіл виручки від реалізації продукції (товарів,

робіт, послуг) та визначення прибутку 155

11.13. Рентабельність та методи її обчислення 156

11.14. Фінансовий стан підприємства та його оцінка 159

ТЕМА 12. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

12.1. Економічний зміст державного кредиту 164

12.2. Класифікація державного кредиту 167

12.3. Державний борг України та його обслуговування 169

ТЕМА 13. СТРАХУВАННЯ

13.1. Об’єктивна необхідність і суть страхування 174

13.2. Класифікація страхової діяльності 177

13.3. Організація фінансової діяльності страхових компаній 181

ТЕМА 14. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ

РЕФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

14.1 Необхідність і суть фінансового контролю 186

14.2. Класифікація фінансового контролю 188

14.3. Методи наступного контролю 191

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 196

| >>
Источник: АРТУС М.М.. Фінанси: Навч. посібник.— К.: Вид-во Європ. ун-ту,2005.— 198 с.— Бібліогр.: 196 с.. 2005

Еще по теме ЗМІСТ:

  1. 9.1. Категория интереса в страховании
  2. Механизм стимулирования снижения риска.
  3. Линейный механизм стимулирования
  4. БУДДИЗМ, СТОИЦИЗМ. СОЦИАЛИЗМ
  5. Введение. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального своеобразия
  6. 2.2.4. Механизм стимулированияправдивых сообщений
  7.   Статья вторая  
  8. Фредерик Стендаль
  9. Часть 1. Структурные и коммуникативные свойства языка. Культура речи. Речевое общение
  10. Ислам и национализм