<<
>>

№ 42. Зміст правоздатності громадян.

Цивільна правоздатність має свій зміст - сукупність цивільних прав і обов'язків, що може мати особа відповідно до діючого цивільного законодавства. Зміст цивільної пра-воздатності визначається потребами економічного і соціального розвитку.

Цивільна правоздатність визначається однаковою мі-рою за всіма громадянами незалежно від віку, стану здоровя... Виникає з моменту народження. Під змістом розуміють перелік ци-вільних прав і обов’язків, які можуть належати громадянинові на підставі ЦК, ЗУ “Про власність”... Допускається 2 види обме-ження правоздатності: 1) добровільне (громадянин стає ченцем); 2) примусове – допускається лише у випадках чітко зазначених в законі: а) випадки, передбачені у законі (позбавлення волі); б) застосовується компетентними органами (суд, начальник органу ВС, органи охорони здоров’я); в) є реакцією на протиправну поведінку; г) не перевищує строків, передбачених законом; д) виконується під контролем спеціальних державних органів.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 42. Зміст правоздатності громадян.:

 1. 4. Принципи діяльності нотаріату в Україні
 2. 15. Загальні правила посвідчення угод
 3. 33. Загальні правила вчинення нотаріальних дій
 4. 16. Громадяни України та іноземці як суб'єкти трудового права.
 5. Тема 15. Порушення в суді цивільної справи
 6. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 7. Правове становище римських громадян.
 8. ДОДАТОК
 9. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 10. ТЕМА 13. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
 11. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 12. Стаття 52. Використання земель рекреаційного призначення
 13. Стаття 116. Підстави набуття права на землю
 14. ВЧИНЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ І КОРПОРАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
 15. Джерела та характерні риси права
 16. Перша кодифікація радянського права в Україні
 17. Реформування судових і правоохоронних органів