<<
>>

Види об’єднань громадян

Залежно від цілей створення і діяльності об’єднання громадян визнається: а) політичною партією; б)громадською організацією. При цьому назва об’єднання (рух, конгрес, асоціація, фонд, союз тощо) для вирішення даного питання не має значення.

Політична партія – об’єднання прихильників певно загальнонаціональної програми суспільного розвитку (мета: участь у виробленні державної політики, формування органів влади, формування органів місцевого самоврядування, представництво у складі органів місцевого самоврядування).

Громадська організація – це об’єднання громадян для забезпечення і захисту власних законних соціальних, економічних, творчих вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

За територіальним масштабом діяльності класифікуються лише громадські організації (всеукраїнські, місцеві, міжнародні).

За способом обліку членів, громадські організації поділяються на такі: а) що мають фіксоване індивідуальне членство; б) що не мають фіксованого індивідуального членства.

За шляхами легалізації (офіційного визнання) об’єднання громадян класифікуються на легалізовані шляхом а)реєстрації (ст.15); б) повідомлення про заснування (ст.17).

Залежно від віку, по досягненні якого дозволяється бути членом об’єднання громадян, можна виділити політичні партії, громадські організації дорослого населення, молодіжні та дитячі громадські об‘єднання.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме Види об’єднань громадян:

 1. 29_Екологічна експертиза, її види та завдання.
 2. 32. Поняття та зміст провадження по пропозиціях, скаргах, заявах громадян.
 3. 52. Види реєстраційно-дозвільних проваджень.
 4. § 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян
 5. § 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів
 6. 2. Створення злочиннш організації, терористичної групи та інших злочинних об'єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються нимі чи пов'язані з ними
 7. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян
 8. § 34. Поняття реалізації норм права, її форми і види.
 9. § 72. Поняття і види об’єднань громадян.
 10. Види об’єднань громадян
 11. 11.Адміністративно – правовий статус об’єднань громадян.
 12. 22. Види об’єднань громадян.
 13. Правове становище римських громадян.