<<
>>

§ 72. Поняття і види об’єднань громадян.

Конституція України в частині 1 ст.36 чітко визначила, що громадяни України для здійснення і захисту своїх прав і свобод, а також задовольняння політичних, економічних, культурних та інших інтересів мають право на об’єднання в політичні партії і громадські організації.

Нормативні акти:

Закон “Про об’єднання громадян”;

Положення “Про порядок легалізації об’єднань громадян” від 26 лютого 1993

Положення “Про порядок реєстрації символіки об’єднань” від 26 лютого 1993

Закон “Про захист прав споживачів” 12 травня 1991 (Громадські організації споживачів)

Закон “Про благодійництво та благодійні організації” 16 вересня 1997

Ст. 1 Закону “Про об’єднання громадян”: об’єднання громадян є добровільне громадське формування, утворене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

Ст. 12 Закону: членами політичних партій можуть бути тільки фізичні особи – громадяни України, які досягли 18-річного віку. Членами громадських організацій можуть бути особи, яким виповнилося 14 років.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 72. Поняття і види об’єднань громадян.:

 1. 1. Поняття, правовi засади i форми зовнiшньоекономiчної дiяльностi субєктiв агробiзнесу
 2. 32. Поняття та зміст провадження по пропозиціях, скаргах, заявах громадян.
 3. § 1. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Предмет доказування
 4. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 5. § 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян
 6. § 3. Суспільне небезпечні наслідки: поняття, види,значення
 7. § 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів
 8. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 9. 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 10. Зайняття забороненими видами господарської діяльності
 11. 2. Створення злочиннш організації, терористичної групи та інших злочинних об'єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються нимі чи пов'язані з ними
 12. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян
 13. § 34. Поняття реалізації норм права, її форми і види.
 14. § 72. Поняття і види об’єднань громадян.
 15. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 16. 3.3. Поняття і види юридичних осіб (universitates)