<<
>>

№ 44. Поняття цивільної правоздатності.

Цивільна правоздатність має свій зміст - сукупність цивільних прав і обов'язків, що може мати особа відповідно до діючого цивільного законодавства. Зміст цивільної правоздатності визначається потребами економічного і соціального розвитку.

Цивільна правоздатність визначається однаковою мірою за всіма громадянами незалежно від віку, стану здоровя... Виникає з моменту народження. Під змістом розуміють перелік цивільних прав і обов’язків, які можуть належати громадянинові на підставі ЦК, ЗУ “Про власність”... Допускається 2 види обмеження правоздатності: 1) добровільне (громадянин стає ченцем); 2) примусове – допускається лише у випадках чітко зазначених в законі: а) випадки, передбачені у законі (позбавлення волі); б) застосовується компетентними органами (суд, начальник органу ВС, органи охорони здоров’я); в) є реакцією на протиправну поведінку; г) не перевищує строків, передбачених законом; д) виконується під контролем спеціальних державних органів.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 44. Поняття цивільної правоздатності.:

  1. Поняття та джерела цивільного права
  2. Поняття та ознаки юридичних осіб
  3. 3. Цивільне право як галузь права.
  4. 4.2. Способи розв'язанняюридичних конфліктів
  5. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
  6. ПРОГРАМА КУРСУ
  7. Поняття та ознаки юридичної особи в різних цивільно-правових системах
  8. № 35. Поняття дієздатності громадян.
  9. № 44. Поняття цивільної правоздатності.
  10. № 61. Поняття та значення позовної давності.