<<
>>

№ 41. Захист авторських прав.

Захист інтересів автора та його правонаступників в Україні і за кордоном здійснює Державне агентство України з авторських і суміжних прав, яке наділене широкими повноваженнями (захищає інтереси авторів у взаємовідносинах з видавництвами, збирає від усіх видовищних підприємств винагороду за публічне виконання творів на території України і за кордоном та виплачує її авторам чи їх правонаступникам, тощо).

Представники ДААСП України виступають у суді від імені авторів та їхніх правонаступників у позовах, що випливають з авторського права. Закон чітко ви-значає, що є порушенням авторського права і суміжних прав: — будь-яке відтворення, розповсюдження та інше використання, а також ввезення в Україну без дозволу осіб, які мають авторське право чи суміжні права, примірників творів, фонограм, програм мовлення; — ввезення на територію України примірників творів і фонограм, які в Україні охороняються, із країн, де ці твори і фонограми не охороняються. У разі порушення авторського права і суміжних прав суд може постановити рішення чи ухвалу про заборону випуску твору, його виконання, розповсюдження; про вилучення всіх примірників твору або фонограм та обладнання для їх виготовлення. У разі порушення авторського права і суміжних прав потерпілі мають право вимагати: — відшкодування збитків, завданих порушенням, у тому числі втраченої вигоди; — вилучення та спрямування на їх користь прибутків порушника, одержаних ним у результаті порушення авторського права і суміжних прав, замість відшкодування збитків; — виплати компенсації замість відшкодування збитків чи стягнення прибутків. Остаточну суму визначає суд. Крім зазначених санкцій суд чи арбітражний суд за порушення авторського права або суміжних прав стягує з порушника штраф в розмірі 10 відсотків від суми, присудженої судом на користь позивача. Потерпілі мають також право вимагати відшкодування моральної шкоди в розмірі, що визначається судом.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 41. Захист авторських прав.:

  1. Аграрне право України як навчальна дисциплiна
  2. 82. Права і обов`язки опікунів і піклувальників, обмеження їх прав.
  3. § 3. Предмет, підстави і доказування цивільного позову в кримінальній справі
  4. 21. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  5. § 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  6. 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  7. 21. Загальна характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
  8. № 41. Захист авторських прав.
  9. № 73. Поняття і джерела авторського права.
  10. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.