<<
>>

38. Захист особистих прав подружжя.

Згідно ст. 62 "Захист прав, що виникають зі шлюбних і сімейних відносин, здійснюється судом, органами опіки і піклування й органами реєстрації актів цивільного стану.

Захист прав, що виникають зі шлюбних і сімейних відносин, здійснюється також товариськими судами, трудовими колективами, профспілковими й іншими громадськими організаціями у випадках і в порядку, установлюваних законодавством."

Під захистом сімейних прав варто розуміти передбачені законом заходи, здійснювані державними, як правило, судовими й іншими органами, спрямовані на визнання сімейних прав, відновлення цих прав, припинення дій, що порушують право.

Заходи сімейно-правової відповідальності можуть застосовуватися тільки до членів даної родини.

Треті особи у випадку порушення сімейних прав учасників сімейних правовідносин несуть перед ними не сімейно-правову, а цивільну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Право на захист мають та є суб'єктами права на захист самі учасники сімейних правовідносин.

У результаті застосування сімейно-правових санкцій можуть наступити наступні санкції:

1) сімейні правовідносини цілком анулюються з моменту їхнього виникнення (наприклад, при визнанні усиновлення недійсним) чи на майбутній час (при скасуванні опіки, викликаної поводженням опікуна);

2) сімейні правовідносини зберігаються, але в зміненому вигляді, втрачаючи свій двосторонній зобов'язуючий характер, залишаються права лише в однієї сторони (наприклад, право на аліменти буде мати лише невинний у визнанні недійсним шлюбу дружина);

3) скорочується обсяг права чи тривалість його наявності в учасника сімейного правовідносини (наприклад, суд може при розподілі подружнього майна зменшити частку...);

4) зростає обсяг обов'язку одного з учасників правовідносини (наприклад, при винному відхиленні від сплати аліментів вони можуть стягуватися і за минулий час, тоді як у протилежному випадку лише на майбутнє);

5) учасник правовідносини позбавляються на певний час можливості здійснювати своє право (наприклад, батько, що живе окремо, а також дід чи бабуся можуть бути позбавлені права на спілкування з дитиною, якщо це заважає його нормальному вихованню).

Заходи сімейно-правової відповідальності може також полягати у виникненні обов'язку по відшкодуванню морального збитку.

У ст.б2 КпШС зазначені органи, що здійснюють захист прав, що виникають зі шлюбних і сімейних відносин.

Існує загальний і спеціальний порядок захисту сімейних прав, загальним порядком захисту сімейних прав є судовий порядок. Він застосовується у всіх випадках, якщо в законі не зазначене інше. В даний час у зв'язку з положенням ст. 124 Конституції України, відповідно до якого юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в державі, суб'єкти сімейних правовідносин можуть звернутися в суд з вимогою про захист свого права навіть у тих випадках, коли відповідні норми КпШС передбачають попереднє розв‘язання сімейно-правового спору органами опіки і піклування (ст.62, ч.2 ст.63, ч.З ст.65, ст.651).

Стаття б2 також передбачає, що захист сімейних прав здійснюється органами реєстрації актів громадянського стану. Однак ст.160 КпШС передбачає, що до компетенції органів записів актів громадянського стану відносяться реєстрація актів народження, смерті, висновки і розірвання шлюбу, установлення батьківства, зміни імені, по батькові і прізвища, внесення змін і виправлень в актові записи. Згідно ст.5 Закону України від 24 грудня 1993 р. «Про органи реєстрації актів громадянського стану» задачами органів реєстрації актів громадянського стану є забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів громадянського стану; внесення в акти записів необхідних змін, доповнень і виправлень; відновлення втрачених і анулювання повторно складених актових записів; видача громадянам свідоцтв про народження; збереження архівного фонду. Таким чином, до компетенції органів реєстрації актів громадянського стану не відноситься захист сімейних прав. Однак, здійснюючи реєстрацію юридичних фактів, від яких залежить цивільно-правове і сімейно-правове положення осіб, органи запису актів громадянського стану сприяють здійсненню і захисту сімейних прав.

Стаття б2 КпШС передбачає також захист сімейних прав товариськими судами у випадку й у порядку, установленому законом. Захист сімейних прав товариськими судами відноситься до спеціального порядку захисту сімейних прав. У КпШС немає норм, що передбачали б захист сімейних прав товариськими судами, трудовими колективами, профспілковими й іншими громадськими організаціями. Разом з тим ст.121 ЦПК України передбачає, що у випадках, передбачених законом, профспілки, інші громадські організації можуть звернутися в суд із заявою прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб. Отже, профспілки й інші громадські організації не здійснюють захист сімейних прав, але можуть сприяти захисту цих прав.

<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по семейному праву Украины. 2010

Еще по теме 38. Захист особистих прав подружжя.:

 1. § 1. Проблема визначення місця сімейного права в системі права
 2. § 2. Предмет сімейного права
 3. § 3. Метод сімейного права
 4. § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
 5. § 7. Права та обов'язки подружжя щодо утримання
 6. 13. Поняття і види сімейних правовідносин.
 7. 17. Строки і позовна давність у сімейному праві України.
 8. 38. Захист особистих прав подружжя.
 9. І. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ
 10. Завдання для блочно - модульного контролю знань студентів.
 11. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З КУРСУ