<<
>>

АРТУС М.М.. Фінанси: Навч. посібник.— К.: Вид-во Європ. ун-ту,2005.— 198 с.— Бібліогр.: 196 с.. 2005

Навчальний посібник містить характеристику суті і функцій фінансів, фінансових ресурсів, фінансової політики та фінансового механізму функціонування фінансів на макроекономічному і мікро- економічному рівнях. Розкрито функціонування системи державних фінансів, фінансів підприємств, страхування і контроль у сучасних умовах господарювання.

<< | >>
Тема І. ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ І СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ
Тема 2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ
Тема 3. ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Тема 4. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
Тема 5. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
Тема 6. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
Тема 7. НЕОБХІДНІСТЬ, ПРИРОДА ТА ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Тема 8. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Тема 9. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
Тема 10. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ
Тема 11. ПІДПРИЄМСТВ
Тема 12. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
Тема 13. СТРАХУВАННЯ
Тема 14. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Книги и учебники по дисциплине Основы финансов:

  1. Данилова Л.Г.. Финансы: учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» - Краснодар, НИЦ «Академия знаний», 2018г. - 30 с. - 2018 год
  2. А.Б. Анкудинов. Книга о полезных и здоровых финансах - 2016 год
  3. Балахин Н.В., Косов М.Е.. Финансы и Кредит - 2016 год
  4. Л. Д. Зубкова.. ИСТОРИЯ ФИНАНСОВ [Электронный ресурс]: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета,2015. 188 с. - 2015 год
  5. Коваль О.П.. Перспективи впровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку : монографія / О. П. Коваль. - К. : НІСД,2012. - 240 с. - 2012 год
  6. Шкурина Л.Ф.. Долгосрочная финансовая политика. Учебно–методический комплекс для студентов специальности 080105 "Финансы и кредит". – М.: МИИТ,2011. – 23 с. - 2011 год
  7. Ивасенко А.Г.. Финансы: 100 экзаменационных ответов [электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Г. Ивасенко, В.Д. Михалев, Я.И. Никонова. - М.,2011. - 280 с. - 2011 год
  8. Азаренкова Г. М.. Фінансові потоки в системі економічних відносин: Монографія.- Х.: ВД «ІНЖЕК»,2006.- 328 с. - 2006 год
  9. Брукинг Э.. Интеллектуальный капитал / Пер. с англ. под ред. J1. Н. Ковалик. — СПб:,2001. — 288 с. - 2001 год