<<
>>

Принципи формування фінансової політики

Формування фінансової політики здійснюється за певними принципами. До них належать:

а) принцип наукової обґрунтованості фінансової політики. Фінансова політика не може базуватися на суб’єктивних побажаннях. Вона має ґрунтуватися на точному обліку потреб у фінансових ресурсах та можливостях мобілізації таких ресурсів. В іншому випадку вона може мати негативний спрямовуючий вплив на інші сфери і ланки фінансової системи та розвиток народного господарства загалом;

б) принцип системного підходу.

Фінансова політика розглядається, як складна система, як елемент іншої складнішої системи, якою є економічна політика держави. Тому оптимізація фінансової політики як системи досягається за умови встановлення її тісної взаємодії з зовнішнім середовищем, з економічною політикою суспільства в цілому;

в) принцип цільової спрямованості фінансової політики. Суть цього принципу полягає у чіткому встановленні пріоритетів і доцільності виділення певного обсягу фінансових ресурсів для їх вирішення.

Саме на основі фінансової політики визначаються пріоритетні галузі та спрямування відповідного обсягу фінансових ресурсів, які мають сприяти їх розвитку. У зв’язку із змінами пріоритетів змінюється і фінансова політика;

г) принцип безперервності фінансової політики. Суть цього принципу полягає в тому, що фінансова політика - процес постійно діючий і постійно поновлюваний. Фінансовою політикою пронизана економічна діяльність всіх суб’єктів суспільства. А оскільки суспільство завжди динамічне, то і фінансова політика характеризується динамічністю;

ґ) принцип доступності фінансової політики полягає в тому, що вона має бути зрозумілою за умови достатніх знань, щоб володіти економічною ситуацією. Вона повинна бути сформульована виключно для однозначного тлумачення;

д) принцип збалансованості доходів і видатків у всіх сферах фінансової системи;

е) принцип створення фінансових резервів (перевищення доходів над видатками з метою забезпечення ліквідації непередбачених витрат);

є) принцип сприяння виробництву, підтримки підприємницької активності та підвищення рівня зайнятості населення. Він безпосередньо випливає із необхідності підвищення суспільного добробуту населення. Для цього фінансова політика повинна сприяти зростанню ефективності виробництва на основі підвищення продуктивності праці;

і) пошук і постійне удосконалення форм і методів мобілізації фінансових ресурсів та їх економне й раціональне використання з метою сприяння соціально-економічному розвитку суспільства.

Усі принципи формування фінансової політики взаємопов’язані між собою, доповнюють один одного, а їх визначальне спрямування має на меті забезпечення фінансової стабільності в державі та підвищення темпів соціально-економічного розвитку суспільства.

4.3.

<< | >>
Источник: АРТУС М.М.. Фінанси: Навч. посібник.— К.: Вид-во Європ. ун-ту,2005.— 198 с.— Бібліогр.: 196 с.. 2005

Еще по теме Принципи формування фінансової політики:

 1. 6 Принципи здійснення державою фінансової діяльності.
 2. 38 Принципи формування та прийняття бюджетів.
 3. 8. Поняття, зміст та форми митної політики.
 4. 3.2. Проблеми реформування бухгалтерського обліку в Україні та їх вплив на аудиторську діяльність
 5. Склад і структура та принципи формування місцевих бюджетів
 6. Об'єкт, мета і напрями регіональної політики держави
 7. Фінансово-економічні засади та пріоритети фінансової політики на місцевому рівні, порядок її розробки
 8. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА КИТАЮ
 9. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 10. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві
 11. Механізм правового забезпечення екологічної політики України.
 12. Класифікація сфер і ланок фінансової системи та їх характеристика
 13. Економічний зміст фінансової політики та її характеристика
 14. Принципи формування фінансової політики
 15. Фінансова політика України в сучасних умовах господарювання