<<
>>

ЗМІСТ

ВСТУП.......................................................................................................... 20

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ 28

1.1.

Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення

функціонування системи електронних закупівель в Україні....................... 28

1.2. Адміністративно-правові аспекти юридичної природи та принципи

функціонування системи електронних закупівель....................................... 47

1.3. Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка

здійснює забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні 64

Висновки до розділу 1.................................................................................. 80

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ.................... 84

2.1. Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні.. .84

2.2. Методи адміністративної діяльності стосовно функціонування

системи електронних закупівель в Україні.................................................. 99

2.3. Адміністративні процедури адміністративно-правового

забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні..120

Висновки до розділу 2................................................................................ 147

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ 152

3.1. Зарубіжний досвід забезпечення функціонування системи

електронних закупівель.............................................................................. 152

3.2. Удосконалення законодавства щодо адміністративно -правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні..166

Висновки до розділу 3................................................................................ 184

ВИСНОВКИ............................................................................................... 189

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................ 192

ДОДАТКИ.................................................................................................. 212

<< | >>
Источник: СЕЛІВАНОВА НАТАЛЯ ПЕТРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ: