>>

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.............................................................. 3

ВСТУП......................................................................................................................

4-14

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ ЗЛОЧИНАМ,

ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИПРАВНИХ КОЛОНІЙ УКРАЇНИ У ХОДІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ...................................................................................... 15

1.1. Стан наукової розробки питань, що стосуються запобігання злочинам, які вчиняються персоналом виправних колоній України у

ході виконання покарання у виді позбавлення волі............................. 15-26

1.2. Поняття запобігання злочинам, що вчиняються персоналом

виправних колоній України у ході виконання покарання у виді позбавлення волі 26-41

1.3. Міжнародно-правові вимоги, що пред’являються до персоналу місць позбавлення волі та пов’язані з виконанням кримінальних

покарань................................................................................................................... 41-63

Висновки до розділу 1.......................................................................................... 63-65

РОЗДІЛ 2. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ

ВИПРАВНИХ КОЛОНІЙ УКРАЇНИ У ХОДІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 66

2.1. Поняття кримінологічної характеристики злочинів, що

вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі 66-73

2.2. Сучасний стан злочинів та кримінологічна характеристика осіб

з числа персоналу виправних колоній, що вчиняють злочини у ході виконання покарання у виді позбавлення волі 73-82

2.3. Основні детермінанти, що породжують та обумовлюють 82-109 вчинення злочинів персоналом виправних колоній у ході виконання

покарання у виді позбавлення волі...........................................

Висновки до розділу 2.......................................................................................... 109-111

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИПРАВНИХ КОЛОНІЙ УКРАЇНИ У ХОДІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ... 112

3.1. Загальносоціальне запобігання злочинам, що вчиняються

персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі 112-134

3.2. Спеціально-кримінологічне та індивідуальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході

виконання покарання у виді позбавлення волі.......................................... 134-163

Висновки до розділу 3.......................................................................................... 163-164

ВИСНОВКИ............................................................................................................. 165-172

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................... 173-197

ДОДАТКИ................................................................................................................. 198-223

| >>
Источник: ЛОПОХА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИПРАВНИХ КОЛОНІЙ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -