<<
>>

РОЗДІЛ 8. РЕВІЗІЯ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета розділу: Розкриття теоретичних підходів щодо мети, завдань, джерел та змісту і напрямів контролю формування доходів та фінансових результатів.

Вивчивши цю тему, студент повинен знати :

? мету, завдання, об’єкти та джерела перевірки доходів та результатів фінансової діяльності;

? послідовність здійснення перевірки;

? поняття «операційна діяльність», «основна діяльність», «звичайна діяльність», «надзвичайна діяльність», «інвестиційна діяльність»;

«предметна область перевірки доходів», «фінансовий результат», «прибуток», «збиток» тощо;

? порядок застосування прийомів та методів контролю під час перевірки

операцій формування доходів і визначення фінансового результату;

264

? типові порушення та порядок застосування штрафних та фінансових санкцій.

На основі набутих теоретичних знань студент повинен вміти :

? практично втілювати основний понятійний склад нормативної бази щодо даного об’єкту перевірки;

? визначати та систематизувати нормативні документи, які регулюють формування та оподаткування фінансових результатів діяльності та вимоги щодо їх перевірок;

? визначати та систематизувати документальні джерела перевірки;

? визначати і систематизувати дії представників контрольних служб під час організації та проведення контрольно-перевірочної роботи;

? визначати завдання кожного етапу контрольно-перевірочної роботи за даним напрямком перевірки;

? визначати та застосовувати прийоми перевірки за напрямами контрольно- перевірочної роботи;

? визначати можливі типові порушення, аналізувати їх;

? документувати факти порушень, визначати причини їх виникнення та влив на результати діяльності підприємства;

? визначати які штрафні та фінансові санкції можуть бути застосовані за результатами перевірки.

Питання розділу

1. Мета, завдання, об’єкти та джерела інформації ревізії результатів фінансово- господарської діяльності.

2. Перевірка повноти та правильності формування доходів

3. Ревізії фінансових результатів діяльності. Узагальнення результатів ревізійного контролю фінансового стану підприємства.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме РОЗДІЛ 8. РЕВІЗІЯ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 1. § 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності
 2. 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності
 3. СРСР - Іран - США: геоекономічний «нафтогазовий трикутник».
 4. ЗМІСТ
 5. Питання 2. Методика перевірки операцій з нарахування та виплати заробітної плати
 6. РОЗДІЛ 8. РЕВІЗІЯ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 7. Питання 3. Ревізія фінансових результатів діяльності. Узагальнення результатів ревізійного контролю фінансового стану підприємства
 8. ГОДІ ДОСЛІДЖУВАТИ АУДИТ АБО ПЕРЕДМОВА
 9. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: ІНТЕГРАЦІЯ З ЕКОНОМІЧНИМИ НАУКАМИ.
 10. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
 11. Видатки бюджетів в Україні, їх склад та структура