<<

ДОДАТКИ

Додаток 1

Орієнтовна схема вступної частини акта комплексної ревізії

А К Т

комплексної ревізії виробничої і фінансово-господарської діяльності (назва підприємства)

Місто__________________________ “____ ”__________ 200_ р.

Ревізійною бригадою у складі__________________________

(прізвища, ініціали керівника і членів ревізійної бригади) проведено комплексну ревізію виробничої і фінансово-господарської діяльності (назва підприємства)

за період з “_________ ”________ 200_ р. по “_ ”_________ 200_ р.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЇ

Наказ, виданий_____________ від “_ ”_______________ 200_ р.

№___________ та програма проведення ревізії, затверджена_____

(ким, коли)

Особи, відповідальні за виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємства

Директор (керівник) підприємства __________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

з “_________ ”____________ 200_ р. до “__ ”____________ 200 р.

Г оловний бухгалтер_______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

з “_________ ”_________ 200_ р. по “_ ”_______________ 200 р.

Ревізія проводилась за участю осіб, відповідальних за виробничу і фінансово-господарську

діяльність підприємства.

Ревізію розпочато “__________ ”_________________ 200__ р.

Ревізію закінчено “__________ ”_________________ 200_ р.

Перелік перевірених ревізією документів:

1. Суцільній перевірці підлягали господарські операції___

(з оформлення яких господарських операцій або процесів і за який період)

2. Вибірковим способом перевірено____________________

(які господарські операції або процеси і за який період)

3. Облікові аналітичні реєстри і реєстри перевірені суцільно

4. Вибірковим способом перевірено аналітичні реєстри

(найменування і за який період)

5. Реєстри синтетичного обліку - журнали-ордери, машинограми, Головна книга, а також форми поточної і річної звітності, перевірені за звітними періодами.

<< |
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме ДОДАТКИ:

 1. § 77. Підстави і порядок закінчення попереднього слідства, складання обвинувального висновку. Форма і зміст обвинувального висновку та додатків до нього.
 2. § 55. Підстави і порядок закінчення попереднього слідства, складання обвинувального висновку. Форма і зміст обвинувального висновку та додатків до нього.
 3. § 3. Додаткові покарання
 4. Стаття 52. Основні та додаткові покарання
 5. ДОДАТКИ
 6. ДОДАТКИ
 7. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР»[151] (29 червня 1983p.)
 8. ДОДАТКИ
 9. Додатки
 10. ДОДАТКИ
 11. ДОДАТКИ
 12. Додатки
 13. ДОДАТКИ
 14. ДОДАТКИ