<<
>>

Додатки

Додаток А Таблиці

Таблиця 3.6

Застава приватного землеволодіння в українських губерніях в 1906 - 1915 рр.

Площа заставленої землі, тис.
дес.
Питома вага заставленої землі у приватній, % Сума позик, тис. руб. Заборгованість на 100 руб. вартості, % Залищок боргу на 1 січня 1915 р., тис. руб
1906 1915 1906 1915 1906 1915 1906 1915
Київська 1314,4 1497,5 63 71 93439,1 164372,5 43 61 156857,2
Подільська 1186,2 1263,1 73 77 92416,6 151690,4 42 61 144164,7
Волинська 1911,4 2046,6 68 72 68793,8 112593,7 29 61 108806,9
Чернігівська 811,6 857,7 44 46 39651,7 61911,2 49 65 57603,3
Полтавська 1243,3 1314,3 62 69 92758,4 153181,5 36 63 145999,6
Харківська 1092,5 1220,8 68 76 66219,8 142902,6 61 63 137000,4
Катеринославська 2078,9 2088,5 74 74 110551,5 175177,8 53 61 160601,4
Херсонська 2656,6 2636,8 77 83 162768,4 254862,6 61 65 231230,2
Таврійська 1442,1 1513,5 52 54 74337,2 115183,9 52 62 103757,9
УКРАЇНСЬКІ ГУБЕРНІЇ 13737 14438,8 65 69 800936,5 1331876,2 58 62 1247937,6

Таблиця 3.12

Приватна земельна власність в 1877 та 1905 роках (тис.

дес.)

Губернії Дворяни Духовні особи Купці Міщани Селяни Інші Разом
1877 1905 1877 1905 1877 1905 1877 1905 1877 1905 1877 1905 1877 1905
Волинська 2424,1 2044,1 7,6 6,4 89,5 145,3 69,6 157,9 18,0 157,5 113,8 73,4 2722,7 2584,5
Київська 1833,9 1527,9 3,8 5,8 71,6 103,9 14,40 41,9 51,9 115,3 0,3 6,1 1975,9 1801,1
Подільська 1565,5 1309,5 3,8 8,7 43,5 40,8 7,1 18,3 16,9 63,8 13,5 2,2 1650,3 1443,4
Правобережн Україна

5823,5

4881,5

15,0

20,9

204,6

290,0

91,1

218,1

86,8

336,6

127,6

81,7

6348,9

5829,0

Чернігівська 1351,9 789,4 26,4 20,9 146,2 135,4 42,3 101,5 52,8 396,6 5,6 28,3 1625,3 1472,2
Полтавська 1726,8 1080,1 43,6 41,4 82,8 105,8 48,0 79,8 116,4 344,6 4,3 30,6 2021,8 1682,2
Харківська 1345,0 808,4 4,9 7,8 133,2 163,7 37,1 83,1 111,9 260,4 5,9 21,1 1638,3 1344,5
Лівобережна Україна

4423,7

2677,9

74,9

70,1

362,2

404,9

127,4

264,4

281,1

1001,6

15,8

80,0

5285,4

4498,9

Катеринославськ 2377,8 1185,0 1,2 2,8 176,3 234,3 26,5 70,5 194,7 483,6 8,2 154,9 2784,8 2131,0
Херсонська 2549,2 1240,9 5,0 4,9 429,2 403,5 100,6 317,3 176,3 493,2 74,8 300,9 3335,2 2760,8
Таврійська 1585,8 869,6 0,5 70,1 467,1 503,3 147,2 153,2 373,8 831,9 50,0 64,3 2624,3 2492,5
Південна Україна

6512,8

3295,5

6,7

77,8

1072,6

1141,1

274,3

541,0

744,8

1808,7

133,0

420,1

8744,3

7384,3

Українські губернії

16760,0

10854,9

96,6

168,8

1639,4

1836,0

492,8

1023,5

1112,7

3146,9

276,4

581,8

20378,6

17712,2

Європейська Росія

73076,8

53169,0

185,5

337,2

9789,9

12906,8

1908,9

3763,8

5787,6

13214,0

751,7

2565,8

91500,5

85956,7

Таблиця 3.13

Приватне землеволодіння Наддніпрянської України в 1905 р.

відносно 1877 р. (%)

Губернії Дворяни Дух. особи Купці Міщани Селяни Інші Разом
Волинська 84,3 84,2 162,3 226,9 875 64,5 94,9
Київська 83,3 152,6 145,1 290,9 222,2 203,3 91,2
Подільська 83,6 228,9 93,8 257,7 377,5 16,3 87,5
Правобережна Україна 83,8 139,3 141,7 239,4 387,8 64,0 91,8
Чернігівська 58,4 79,2 92,6 239,9 751,1 505,4 90,6
Полтавська 62,5 94,9 127,8 166,3 296,0 711,6 83,2
Харківська 60,1 159,2 122,9 223,9 232,7 357,6 82,1
Лівобережна Україна 60,5 93,6 111,8 207,5 356,3 506,3 85,1
Катеринославська 49,8 233,3 132,9 266,0 248,4 18890,2 76,5
Херсонська 48,7 98,0 94,0 315,4 279,8 402,3 82,8
Таврійська 54,8 140,0 107,7 104,1 222,6 128,6 94,9
Південна Україна 50,6 1161,2 106,4 197,2 242,8 315,9 84,4
Українські губернії

68,4

105,1

106,4

123,6

282,8

12,0

88,1

Європейська Росія

72,8

181,8

131,8

197,2

228,3

341,3

93,9

Таблиця 3.15 Поміщицьке землеволодіння українських губерній Росії в 1905 р.

Губернії Дворяни Дух. особи Купці Міщани Іноземці Інші Разом
тис. дес. % тис. дес. % тис. дес. % тис. дес. % тис. дес % тис. дес. % тис. дес. %
Волинська 2031,5 86,5 5,2 0,2 144,1 6,1 94,3 4,0 40,2 1,7 32,9 1,5 2348,2 100,0
Київська 1514,1 91,7 4,4 0,3 102,4 6,2 26,1 1,6 1,7 0,1 3,3 0,2 1651,9 100,0
Подільська 1297,6 95,4 7,4 0,5 40,2 2,9 13,2 0,9 2,0 0,1 0,2 0,2 1360,6 100,0
Правобереж. Україна 4843,2 90,3 17,0 0,3 286,7 5,3 133,6 2,5 43,8 0,8 36,4 0,8 5360,7 100,0
Чернігівська 715,9 76,8 7,9 0,8 124,2 13,3 64,5 6,9 5,5 0,6 14,7 1,6 932,6 100,0
Полтавська 992,6 85,1 15,1 1,3 98,8 8,5 38,4 3,3 2,3 0,2 18,6 1,6 1165,8 100,0
Харківська 791,5 75,4 4,3 0,4 164,3 15,7 68,5 6,5 1,1 0,1 19,5 1,9 1049,2 100,0
Лівобережна Україна 2500,0 79,4 27,3 0,9 387,3 12,3 171,4 5,4 8,9 0,3 52,7 1,7 3147,6 100,0
Катеринославськ.
1178,9 73,6 2,3 0,1 205,3 12,8 66,2 4,1 10,4 0,6 137,7 8,8 1600,8 100,0
Херсонська 1233,6 55,4 4,7 0,2 402,4 18,1 287,5 12,9 26,0 1,2 272,4 12,2 2226,6 100,0
Таврійська 862,4 53,2 68,4 4,2 498,5 30,8 137,7 8,5 11,5 0,7 41,6 2,6 1620,1 100,0
Південна Україна 3274,9 60,1 75,4 1,4 1106,2 20,3 491,4 9,0 479,0 8,8 20,6 0,4 5447,5 100,0
Українські губернії 10618,1 76,1 119,7 0,9 1780,2 12,8 796,4 5,7 100,6 0,7 540,8 3,8 13955,8 100,0
Європейська Росія 52373,4 77,4 241,1 0,4 12771,4 18,9 298,5 0,4 348,1 0,5 1637,2 2,4 67669,7 100,0

Таблиця 3.19 Розподіл поміщицьких господарств українських губерній Росії за розмірами землеволодіння в 1905 р.

50-100 дес. 100-1000дес. Понад 1000 В т.ч. понад 10000 дес. Разом
землі госп-в землі госп-в землі госп-в землі госп-в землі госп-в
Тис.
дес.
% Кільк.

% Тис. дес. % Кільк % Тис. дес. % Кільк. % Тис. дес. % Кільк

%

Тис. дес % Кільк %
ПБУ 69,1 1,3 988 16,0 1586,9 29,6 3847

62,4 3704,7

69,1 1326

21,5 959,2

17,9 56

0,9 5360,7 100 6161 100
ЛБУ 154,3 4,9 2948 36,9 1488,1 47,3 4406 55,1 1505,2 47,8 644 8,0 249,4 7,9 15 0,01 3147,6 100 7998 100
ПУ 108,5

1,9 1535

20,5 1672,0

30,7 4701

62,7 3667,0

67,4 1267

16,8 720,5 13,2 38 0,5 5447,5 100 7503 100
Україна 331,9 2,4 5471 25,3 4747,0 34,0 12954 59,8 8876,9 63,6 3237 14,9 1929,1 13,8 109 0,5 13955,8 100 21662 100

Таблиця 4.7

Ціни на робочі руки в українських губерніях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (коп. за день)

Роки

Піший робітник на своїх харчах Робітниця на своїх харчах
Право- , Лівобережні губернії Південні губернії Право-, Лівобережні губернії Південні губернії
весняна сівба сінокіс жнива весняна сівба сінокіс жнива весняна сівба сінокіс жнива весняна сівба сінокіс жнива
1881-1885 35 56 62 38 80 134 24 33 42 31 51 66
1886-1890 32 48 49 44 67 130 23 29 31 31 43 78
1890-1895 33 50 62 48 71 123 22 31 33 33 44 75
1895-1900 35 50 58 49 69 90 26 33 35 35 44 60
1901-1905 41 60 69 56 93 108 30 38 40 40 56 83

Таблиця 5.1

Склад угідь за даними Всеросійського сільськогосподарського перепису 1917 р.

Губернії

Тип госп-ва Садиба Рілля Сінокоси Ліс Чагарник Вигін Непридатна Разом
тис. дес. % тис. дес. % тис. дес. % тис. дес. % тис. дес. % тис. дес. % тис. дес. % тис. дес. %
Київська Пом. 20,4 1,7 715,4 62,3 61,7 5,4 302,4 26,3 - - - - 48,9 4,3 1148,8 100,0
Сел 101,9 5,4 1622,9 86,2 100,3 5,3 31,3 1,7 - - - - 26,0 1,4 1882,4 100,0
Чернігівська Пом. 11,3 1,9 250,8 41,8 102,3 17,1 221,1 36,8 - - 8,0 1,3 6,3 1,1 599,8 100,0
Сел 49,0 1,9 1807,2 69,5 527,9 20,3 191,4 7,4 - - 23,2 0,9 - - 2598,7 100,0
Полтавська Пом. 24,5 2,7 707,4 77,7 79,4 8,7 59,7 6,6 - - 18,7 2,1 20,3 2,2 909,9 100,0
Сел. 204,2 8,6 1820,1 76,8 224,9 9,5 70,9 2,9 - - 15,1 0,6 35,4 1,6 2370,6 100,0
Харківська Пом. 13,1 1,8 522,5 71,9 48,3 6,8 - - 120,7 16,6 21,1 2,9 - - 725,7 100,0
Сел. - - 2228,9 95,8 96,3 4,2 - - - - - - - - 2325,2 100,0
Катеринославськ Пом. 892,0 91,2 86,4 8,8 - - - - 978,4 100,0
Сел. 2313,4 98,4 37,7 1,6 - - - - 2351,1 100,0

Таблиця 5.2

Розподіл поміщицької землі за угіддями в деяких повітах Подільської та Київської губерній

на початку ХХ ст.

Повіт, губернія

Рілля

Ліс

Сінокіс

Заводські будівлі, сади, садиби Ставки, болота Непридатна

Разом

дес. % дес. % дес. % дес. % дес. % дес. % дес. %
Гайсинський (Подільська) 20044 75,8 4720 17,9 631 2,4 180 0,7 140 0,5 713 2,7 26428 100,0
Липовецький (Київська) 21576 70,6 6426 21,0 784 2,6 760 2,5 765 2,5 251 0,8 30562

100,0
Уманський (Київська) 26218 68,3 8485 21,9 1445 3,7 269 0,7 529 1,4 1788 0,5 38734 100,0
Звенигородський (Київська) 20467 65,5 8411 26,9 739 2,4 767 2,5 246 0,8 604 1,9 31234

100,0
Таращанський (Київська) 14088 51,4 9216 33,3 1702 6,3 789 2,9 1145 4,3 479 1,8 26884 100,0

Таблиця 5.11

Вартість виробництва та ринкова ціна сільськогосподарської продукції (коп. за 1 пуд)

Роки

Пшениця Жито Ячмінь Овес Горох Картопля Цукрові буряки
варт-ть ціна варт-ть ціна варт-ть ціна варт-ть ціна варт-ть ціна варт-ть ціна варт-ть ціна
1897 59,4 96,0 29,7 60,0 27,5 60,0 41,9 50,0 45,4 70,0 4,6 10,5 9,5 10,0
1898 24,4 82,0 27,0 60,0 44,0 65,0 21,5 50,0 22,0 65,0 - - 8,0 13,0
1899 21,6 72,0 22,4 58,0 20,0 65,0 13,0 55,0 37,2 75,0 4,5 13,0 8,1 12,0
1900 40,2 80,0 33,0 58,0 30,0 75,0 35,2 50,0 - - 6,4 13,0 - -
1901 27,3 73,5 32,0 58,5 29,0 65,0 21,9 60,0 251,0 120,0 7,8 13,0 10,8 12,0
1902 22,5 72,0 19,7 53,5 22,2 75,0 16,1 55,0 22,2 113,0 6,3 13,0 7,0 12,0
1903 22,5 79,0 31,3 60,0 29,5 75,0 17,9 60,0 31,3 100,0 6,1 13,0 6,3 12,0
1904 20,9 82,0 49,7 75,0 10,3 63,0 15,6 50,0 41,8 100,0 11,4 15,0 9,1 12,0
1905 24,3 76,0 20,5 65,0 23,5 68,0 21,0 50,0 288,0 - 7,8 14,0 9,2 12,0
1906 56,6 74,0 47,2 80,0 28,0 75,0 41,9 - - - 2,5 11,0 8,5 12,0

Додаток Б Адміністративно-територіальний поділ та чисельність населення українських губерній Російської імперії [3]

Губернії та повіти

Територія, кв.в

Населення
загальна чисельність, тис. чол. сільське населення, тис. чол. питома вага сільського населення, %
Київська губернія 44777,9 4792,5

3836,7

80,1
Київський
Каневський
Черкаський
Чигиринський
Звенигородський
Уманський
Липовецький
Бердичівський
Сквирський
Таращанський
Васильківський
Радомисльський
Подільська губернія

36921,0 4057,3

3699,6

91,2
Кам’янець-Подільський
Проскурівський
Летичівський
Литинський
Вінницький
Брацлавський
Гайсинський
Балтський
Ольгопільський
Ямпільський
Могилевський
Ушицький
Волинська губернія 63036,8 4189,0

3836,7

91,6
Житомирський
Новоград-Волинський
Заславський
Старокостянтинівський
Кременецький
Острозький
Дубенський
Володимир-Волинський
Ковельський
Луцький
Ровенський
Овруцький
Полтавська 43844,0 3792,1 3388,7 89,4

Полтавський
Гадяцький
Зеньківський
Золотоніський
Кобеляцький
Костянтиноградський
Кременчуцький
Лохвитський
Лубенський
Миргородський
Переяславський
Пирятинський
Прилуцький
Роменський
Хорольський
Харківська 47884,8 3416,8 2880,4 84,3

Харківський
Охтирський
Богодухівський
Валковський
Волчанський
Зміївський
Ізюмський
Куп’янський
Лебединський
Старобільський
Сумський
Чернігівська

46043,5 3131,5 2794,7 89,2
Чернігівський
Остерський
Козелецький
Ніжинський
Борзнянський
Конотопський
Кролевецький
Глухівський
Новгород-Сіверський
Стародубський
Мглинський
Сурозький
Новозибківський
Сосницький
Городнянський
Таврійська 53053,8 2059,3 1588,1 77,1

Симферопольський
Бердянський
Дніпровський
Євпаторійський
Мелітопольський
Перекопський
Ялтинський
Феодосійський

Додаток В

Переважні форми залучення робочих рук до обробітку ріллі

у поміщицьких господарствах [4]

<< | >>
Источник: Надія Романівна Темірова. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ПОМІЩИЦТВА УКРАЇНИ в 1861-1917 рр. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Київ - 2003. 2003

Еще по теме Додатки:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -