<<
>>

Список використаної літератури

1. ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI;

2. ЦКУ - Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV;

3. ГКУ- Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

№ 436-IV;

4. ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-V зі змінами та доповненнями;

5. КУоАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р.

№ 8073-X зі змінами та доповненнями;

6. КАСУ - Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р.

№ 2747-IV зі змінами та доповненнями;

7. КЗпП - Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

8.Закон № 509 - Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 р. № 509-XII, у редакції від 24.12.93 р. № 3813-XII.

9.Закон про ДФІ - Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу Україні» від 26.01.93 №2939-X11 зі змінами та доповненнями ІО.Закон про доступ до інформації - Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.11 р. № 2939-VI.

ІІ.Закон про ОРД - Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.92 р. № 2135-XII.

12.Закон про АТ- Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р.

№ 514-VI зі змінами та доповненнями;

ІЗ.Закон про госптовариства - Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII зі змінами та доповненнями;

14.Закон про ЦП - «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV зі змінами та доповненнями;

15.Закон про РРО - Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР зі змінами і доповненнями.

16.Закон № 1058 - Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

17.Закон про охорону праці - Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

18.Закон про колдоговори - Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 р.

№ 3356-XII.

19.Закон про оплату праці - Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

20.Закон про відпустки - Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

21.Закон про розрахунки у валюті - Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР;

22.Закон № 217 - Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від 06.06.95 р. № 217/95-ВР.

23. Постанова № 296 - Постанова Правління Національного банку України від

15.05.2009 року № 296 «О затвердженні Змін в Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті»;

24. Постанова № 32 - Постанова Правління Національного банку України від 9 лютого 2005 року № 32 «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.04.2005 за № 410/10690

25. Перелік № 1336 - Перелік окремих форм і умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без вживання реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок і книг обліку розрахункових операцій, затверджений постановою КМУ від 23.08.2000 р. № 1336;

26. Вимоги № 199 - Вимоги по реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер вживання, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 р. № 199;

27. Положення № 637 - Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637;

28. Положення № 614 - Положення про форму і вміст розрахункових документів, затверджене наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614;

29. Порядок № 614 - Порядок реєстрації, опломбування і вживання реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом ДПАУ від 01.12.2000 р.

№ 614.

30. Порядок надання звітності по РРО - Порядок надання звітності, зв'язаній із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), затверджений наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614;

31. Порядок ведення КУРО - Порядок реєстрації і ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затверджений наказом ГНАУ від 01.12.2000 р. № 614;

32. Порядок № 550 - Порядок проведення інспектування державною контрольно - ревізійною службою. - Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 г. № 550.

33. Порядок № 583 - Примірний порядок складання та надання запитів на інформацію, затверджений постановою КМУ від 25.05.11 р. № 583.

34. Порядок № 1245 - Порядок періодичного надання органам ДПС та отримання інформації зазначеними органами на письмовий запит, затверджений постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1245.

35. Порядок № 1232 - Порядок проведення органами ДПС зустрічних звірок, затверджений постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1232.

36. Порядок № 1246 - Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від

29.12.2010 р. № 1246.

37. Порядок № 1379 - Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379.

38. Порядок № 984 - Порядок оформлення результатів документальних перевірок по питаннях дотримання податкового, валютного і іншого законодавства, затвердженого наказом ДПАУ від 22.12.2010 р. № 984.

39. Порядок № 1492 - Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом МФУ від 25.11.2011 р. № 1492.

40. Порядок № 1423 - Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2000 р.

№ 1423.

41. Перелік № 1170 - Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170.

42. Порядок № 22-7 - Порядок розгляду органами Пенсійного фонду України

скарг на рішення про накладення штрафу, нарахування пені та заяв платників при узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений

постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-7.

43. Порядок № 26 - Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. № 26.

44. Порядок № 30 - Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затверджений

постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 р. № 30. 45.Інструкція № 291 - Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

46.Інструкція № 22 - Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. постановою Правління НБУ від 21.01.04 г. № 22. 47.Інструкція № 5 - Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держав-ного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5. 48.Інструкція № 233 - Інструкція з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затверджена наказом ДПАУ від 10.04.2008 р.

№ 233.

49.Інструкція № 16 - Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. № 16. 50.Інструкція № 21-5 - Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-5. 51.Інструкція № 36 - Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 р. № 36. 52.Інструкція № 58 - Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58.

53.Інструкція № 59 - Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.98 р. № 59. 54.Інструкція № 69 - Інструкція з інвентаризації основних засобів,

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.

55. Наказ № 362 - Наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2011 р. № 362 «Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»;

56. Наказ № 345 - Наказ ДПАУ «Про затвердження форм запиту на інформацію, інструкції щодо процедури надання запиту на інформацію, її отримання в ДПА України та порядку складання і надання запитів на інформацію ДПА України» від 08.06.11 р. № 345.

57. Наказ № 23 - Наказ Міністерства праці України «Про затвердження Типової форми контракту з працівником» від 15.04.94 р.

№ 23.

58. Наказ № 277 - Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27.10.95 р. № 277.

59. Наказ № 489 - Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.

60. Наказ № 495 - наказ Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» від 25.12.2009 р. № 495/656.

61. Наказ № 193 - наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.96 р. № 193.

62. Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб'єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг), затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 23.04.2009 р. № 210

63. Методрекомендації № 236 - Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами ДПС зустрічних звірок, затверджені наказом ДПАУ від 22.04.11 р. № 236.

64. Методрекомендації № 190 - Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання, затверджені наказом ДПАУ від 01.04.11 р. № 190.

65. Методрекомендації № 213 - Методичні рекомендації про порядок організації та проведення перевірок платників податків, затверджені наказом ДПАУ від 14.04.11 р. № 213.

66. Методрекомендації № 1332 - Методичні рекомендації щодо документальної перевірки платників, які включили до складу податкового кредиту податкові накладні, що підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, але не зареєстровані, та порядку оформлення їх результатів у листі ДПСУ від

23.09.2011 р. № 1332/7/22-1417/462.

67. Методрекомендації - Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р.

68. Класифікатор професій - Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики України від 28.07.2010 р. № 327.

69. Указ № 436 - Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95.

70. П(С)БО 2 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87

71. П(С)БО 3 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.04.200 № 92

72. П(С)БО 6 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

73. П(С)БО 7 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000г. № 92.

74. П(С)БО 9 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246.

75. П(С)БО 12 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Фінансові інвестиції», затв. наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91.

76. П(С)БО 14 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181

77. П(С)БО 15 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Дохід», затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99г. № 996-XIV.

78. П(С)БО 16 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.

79. П(С)БО 21 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193.

80. П(С)БО 25 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39.

81. П(С)БО 27 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617.

82. П(С)БО 28 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.12.04 р. №817 та інші

83. П(С)БО 31 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415.

84. П(С)БО 32 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779.

85. Державний фінансовий контроль : навчальний посібник / Любов Василівна Гуцаленко ; Василь Антонович Дерій ; Михайло Миколайович Коцупатрий . - ЦУЛ , 2011. - 424 с.

86. Державний фінансовий контроль : конспект лекцій / Укл. Світлана В'ячеславівна Самострол . - ОДЕУ , 2010. - 128 с.

87. Дрозд І.К., Шевчук В.О. Державний фінансовий контроль. - К.: Імекс-ЛТД, 2007. - 304 с. - 1 екз.

88. Контроль i ревїзїя : Пїдручник / Богдан Федорович Усач . - Знання , 2007. - 263 с.

89. Максімова В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві: лекційний матеріал, теоретичний тренінг. Навчальний посібник.

- Суми: Університетська книга, 2008. - 136 с. - 30 екз.

90. Максімова В.Ф. Контроль і ревізія: Навч. посібник. - Одеса: Автограф, 2003.

- 334 с. - 70 екз.

91. Максімова В.Ф. Організація контролю та ревізії: Навч. посібник. - Одеса: ОДЕУ, 2001. - 90 с. - 20 екз.

92.Організація та методика контролю діяльності промислових підприємств : навчальний посібник / Наталія Петрівна Ілюхіна ; Тетяна Вікторівна Боцян ; Тетяна Олександрівна Муренко ; Світлана В’ячеславівна Самострол . - Атлант , 2011. - 244 с., рис.,табл. 10 єкз.

93. Стрєльніков Р.М. Контроль і ревізія : Практикум. - ЦУЛ , 2007. - 336 с. 26 екз.

94. ЄБПЗ - Єдина база податкових знань, розміщена на сайті ДПС: www.sta.gov.ua.

95. http://ljbrary.oseu.edu.ua/ - сайт бібліотеки ОДЕУ

96. http: // www.nau.com.ua - сайт нормативно-правових актів

97. http: // www.nbuv.gov.ua - сайт національної бібліотеки України ім. Вернадського

98. http://www.nbuv.gov.ua/e-ioumals/ - Електронні наукові фахові видання

99. http://www.nbuv.gov.ua/portal/ - Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць)

100. http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index - Сайт Державної фінансової інспекції України

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме Список використаної літератури:

 1. Зміст
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 3. Вступ.
 4. Зміст
 5. ЗМІСТ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 7. ВСТУП
 8. ВСТУП
 9. ПЕРЕДМОВА
 10. Умови, що викликали утворення т. зв. „козацьких" літописів. Літопис Самовидця. Вага його. Огляд літератури про літопис Самовидця
 11. Списки літопису Самовидця. Видання літопису. Текст лІтопису. Мова літопису. Зміст літопису
 12. Список використаної літератури
 13. ПЕРЕДМОВА
 14. 8. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ І ДОПОВІДЕЙ