<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Александров И.А. Рубежи российской экономики // Финансовая Украина, 5 марта 1996 г.

2. Барановский О.И. Инвестиционная безопасность // Финансы Украины. -1998. -№ 7. -С. 40-53; -№ 9.

-С. 60-69.

3. Бендерский Ю. Роль инвестиций и инноваций в реструктуризации экономики // Экономика Украины. -1998. -№ 9. -С. 39-47.

4. Волынский Г. Инвестиционные проблемы Украины // Российский экономический журнал. -1997. -№ 9. -С. 83-88.

5. Гаврилюк О.В. Іноземні інвестиції і структурна трансформація в країнах перехідної економіки // Фінанси України. -1998. -№ 7. -С. 54-66.

6. Губский Б. Проблеми міжднародного інвестування в Україні // Економіка України. -1998. -№ 1. -С. 51-57.

7. Гуревич А. Украина - Польша: невидимий кордон // Зеркало недели, 14 декабря 1996 г.

8. Данилова Л.І. Лізинг як чинник інвестиційного розвитку //Фінанси України. -1998. -№ 11. -С.100-103.

9. Діяк І.В., Осінчук З.П. Газова промисловість України на зламі століть. -Івано-Франківськ: Лілея-Н.В. -2000. -С. 46-49.

10. Зименков Р. Свободные экономические зоны: американский опыт // Российский экономический журнал. -1998. -№ 3. - С. 78-85.

11. Іващук І.О. Мотиваційні чинники формування інвестиційного клімату регіону // Фінанси України. -1998. -№ 1. -С. 72-77.

12. Комаров В. Міждержавний лізинг у СНД: становлення і проблеми розвитку // Економіка України. -1998. - № 11. - С. 76-81.

13. Колосов О.Є. Деякі аспекти державного управління із залученням іноземних інвестицій в економіку України // Економіка України. -1998. -№ 11. -С.27-36.

14. Колосов О.Є. Направлення трансформації інвестиційної політики у контексті сучасних тенденцій іноземного інвестування // Фінанси України. -1998. -№ 9. -С.70-81.

15. Лазебник Л. Протиріччя використання іноземного капіталу в Україні // Економіка України. —1997. —№ 1. —С. 37-42.

16. Лебедєв Л. Залучення іноземних інвестицій: оцінка ситуації // Российский экономический журнал. —1998. —№ 3. — С. 30-31.

17. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонн. Основы инвестирования. — М.: Изд-во «Дело». — 1999.

18. Лукінов 1.1. Інвестиційна активність в економічному оновленні і зростанні // Економіка України. —1997. — № 8. — С. 4-8.

19. Лях О.Й., Катан Л.І., Катюжинська Т.Г. Лізинг як один із шляхів фінансування потреб АПК // Фінанси України. —1998. —№ 7. — С. 724-727.

20. Мертенс А.В. Інвестиції. —К., 1997. — С. 416.

21. Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні. —К., 1997.

22. Омельченко А.В. Правове регулюванне іноземних інвестицій в Україні. —К., 1996.

23. Омельченко А.В. Інвестиційне право. —К., 1999.

24. Павловський М. досвід Китаю — уроки України // Голос України, 25 лютого 1997 р.

25. Ревенко В. Вибір та виклик Китаю // Голос України, 30 листопада 1995 р.

26. Семенюк В. Коли віз ставлять попереду коня // Голос України, 25 грудня 1995 р.

27. Соколовська І.П. Національні джерела капіталотворення: стан та перспективи розвитку. // Фінанси України. —1998. —№ 8. — С. 69-77.

<< |
Источник: Сміян Л.С.. Правові основи інвестиційної діяльності. — К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2001р. — 196 с.. 2001

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Зміст
  2. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  3. ЗМІСТ
  4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  5. ПЕРЕДМОВА