<<
>>

Література

Вінник О. М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. — К., 1998.

Грущинський І. М., Кравчук В. М., Пограничний Е. П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ.

посіб. — Львів, 2000.

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посіб. / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Е. П. Пограничний. — Львів: Престиж-Інформ, 2000.

Долинская В. В. Акционерное право: Учебник / Отв. ред. А. Ю. Ка- балкин. — М.,1997

Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — 2003.

Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины: Учеб. пособие. — Х.: Эспада, 2001.

Основи підприємницької діяльності суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / Ред. Л. О.Одікадзе. — 2000.

Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х.: Еспада, 2000.

Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х., 2000.

Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств. — Харків: Право, 2000.

Правові основи підприємницької діяльності / Ред. Л. А. Жук. — 2002.

Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємства в Україні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен- ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В. К. — К.: Юринком Интер, 2002.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV .

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV .

Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року № 3659-XII.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 року № 2343-XII.

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV.

Постанова КМУ «Про Типовий статут казенного підприємства» від 16 червня 1998 року № 914.

Постанова КМУ «Про перетворення державних підприємств у казенні» від 30 червня 1998 року № 987.

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп» від 20 липня 1996 року № 781.

Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93.

Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затв. наказом Держстандарту України від 22 листопада 1994 року № 288.

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Література:

 1. Використана література
 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 3. ЛІТЕРАТУРА
 4. Література для поглибленого вивчення
 5. Література для поглибленого вивчення
 6. Література для поглибленого вивчення
 7. Література для поглибленого вивчення
 8. Література для поглибленого вивчення
 9. Література для поглибленого вивчення
 10. Література для поглибленого вивчення
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 13. Закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України всередніхшколах(1918р.) *
 14. ДЖЕРЕЛА TA ЛІТЕРАТУРА
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 17. Література
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ