<<
>>

Література

Вінник О. М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. — К., 1998.

Грущинський І. М., Кравчук В. М., Пограничний Е. П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ.

посіб. — Львів, 2000.

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посіб. / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Е. П. Пограничний. — Львів: Престиж-Інформ, 2000.

Долинская В. В. Акционерное право: Учебник / Отв. ред. А. Ю. Ка- балкин. — М.,1997

Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — 2003.

Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины: Учеб. пособие. — Х.: Эспада, 2001.

Основи підприємницької діяльності суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / Ред. Л. О.Одікадзе. — 2000.

Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х.: Еспада, 2000.

Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х., 2000.

Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств. — Харків: Право, 2000.

Правові основи підприємницької діяльності / Ред. Л. А. Жук. — 2002.

Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємства в Україні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен- ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В. К. — К.: Юринком Интер, 2002.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV .

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV .

Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року № 3659-XII.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 року № 2343-XII.

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV.

Постанова КМУ «Про Типовий статут казенного підприємства» від 16 червня 1998 року № 914.

Постанова КМУ «Про перетворення державних підприємств у казенні» від 30 червня 1998 року № 987.

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп» від 20 липня 1996 року № 781.

Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93.

Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затв. наказом Держстандарту України від 22 листопада 1994 року № 288.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Література: