<<
>>

Література

Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Не-живець. — К.: Кондор, 2003.

Комерційне право: Підручник. — К.: Правові джерела, 1997.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол.

авт.: Г. Л.Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х.: Еспада, 2000.

Правові основи підприємницької діяльності / Ред. Л. А. Жук. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Право власності в Україні: Навч. посіб. / О. В. Дзера, Н. С. Кузнє- цова, О. А. Підопригора та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2000.

Промисловий зразок / Л. І. Ніколаєнко та ін. — К., 1999.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 26 червня 1996 року. — К., 1997.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII.

Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 року № 697-XII.

Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657-ХII.

Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року № 3322-ХII.

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року № 2269-XII.

Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-XII.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-XII.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII.

Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 3 березня 1998 року № 147/98-ВР.

Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 року № 1201-XII.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Література: