<<
>>

Право інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності складається з особистих немайнових прав інтелектуальної власності та майнових прав інтелектуальної власності.

До об’єктів права інтелектуальної власності належать:

винаходи, ко-рисні моделі, промислові зразки;

комерційні найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні позначення;

комерційні таємниці;

літературні та художні твори;

комп’ютерні програми;

бази даних;

виконання;

фонограми, відеограми, передачі організацій мовлення;

наукові відкриття;

компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

раціоналізаторські пропозиції;

сорти рослин, породи тварин.

До найважливіших і найпоширеніших об’єктів права інтелектуальної власності належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг.

Студентам потрібно дослідити відповідні положення Цивільного кодексу України, законів і з’ясувати сутність кожного із зазначених об’єктів права інтелектуальної власності, їх особливості, коло суб’єктів права інтелектуальної власності, порядок за- хисту їхніх прав.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Право інтелектуальної власності: