<<
>>

Література

Господарське законодавство: Практикум. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.

Зобов’язальне право: теорія і практика / За ред.

О. В. Дзери. — К., 2000.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен- ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради України 26 червня 1996 року. — К., 1997.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року № 2269-XII.

Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV.

Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Література: