<<
>>

Поняття та характеристика ціни

Ціну слід розглядати передусім як істотну умову госпо-дарського договору. Під ціною розуміють форму гро-шового визначення вартості продукції (робіт, послуг), які реалізують суб’єкти гос- подарювання. Простіше ціну можна визначити як виражену в грошовій формі вартість одиниці товару.

Зазначимо, що одним з перших законодавчих актів, що встановив правила ціноутворення, є Закон України «Про ціни та ціноутворення». Проте, визначаючи види цін і тарифів, закон не містить їх визначення.

Єдиним законодавчим актом, який подає визначення ціни та тарифу є Господарський кодекс України. Зауважимо, що в ньому ціна та тариф ототожнюються, хоча насправді це не так.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Поняття та характеристика ціни: