<<
>>

Література

Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. —К.: Кондор. — 2003.

Основи підприємницької діяльності суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / Ред. Л. О. Одікадзе. — 2000.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер. — 2002.

Щербина В. С. Господарське право. Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер. — 2003.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.

Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Література: