<<
>>

Об’єднання підприємств

Ще одним видом господарських організацій є об’єднання підприємств — господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, нау-кової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Об’єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільних засадах або за рішенням орга-нів, які, відповідно до положень Господарського кодексу України та інших законів, мають право утворювати об’єднання підпри-ємств.

Об’єднання підприємств утворюються на невизначе-ний термін або як тимчасові об’єднання. Вони є юридичними особами.

До видів об’єднань підприємств належать:

господарські об’єднання та державні чи комунальні госпо-дарські об’єднання;

договірні (асоціація та корпорація);

статутні (консорціум, концерн);

промислово-фінансова група;

інші форми об’єднання інтересів підприємств (союзи, спілки, асоціації підприємців тощо), не передбачені ст. 120 ГК.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Об’єднання підприємств: