<<
>>

Підприємство

Підприємство — це самостійний суб’єкт господарювання, ство- рений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення сус- пільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому ГК та іншими законами.

Підприємство може займатись як підприємництвом, так і некомерційною господарською діяльністю.

Підприємство діє на підставі установчих документів, здійснює господарську діяльність на базі майна, самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Управління підприємством здійснюється згідно з його установчими документами.

Відповідно до ст. 63 Господарського кодексу України підприємства поділяють на види, кожний з яких має свою специфіку.

Поряд з видами підприємств виділяють групи підприємств. Так, за ознакою кількості працюючих та об-сягу валового доходу від реалізації продукції за рік (незалежно від форм власності) воно може бути малим, середнім чи великим підприємством.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Підприємство: