<<
>>

Питання для самоперевірки

1. Визначте мету та завдання ревізії результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

2. Назвіть документальні та законодавчі джерела перевірки операцій з формування фінансового результату діяльності.

3. Визначте об’єкти контролю доходів та фінансових результатів діяльності.

4. Як визначається фінансовий результат діяльності підприємства?

5. Які елементи облікової політики впливають на визначення підприємством кінцевого фінансового результату?

6. Охарактеризуйте які рахунки обліку надають інформацію про формування доходів, витрат та фінансового результату діяльності?

7. Визначте порядок застосування прийомів та методів контролю під час перевірки операцій формування доходів і визначення фінансового результату.

8. Охарактеризуйте основні критерії визнання доходів та витрат діяльності.

9. Чи впливає статус платника податків на порядок перевірки фінансового результату діяльності?

10. Визначте основні напрямки перевірки операцій з обліку доходів підприємства.

11. Як класифікуються доходи підприємства у відповідності до вимог ПСБО?

12. Як класифікуються доходи підприємства у відповідності до вимог ПКУ?

13. Який порядок визнання доходів відповідно до вимог ПКУ?

14. Визначте в чому полягає відповідність доходів і витрат?

15. Визначте основні завдання перевірки витрат?

16. Який порядок визначення доходу єдиноподатника відповідно вимог ПКУ?

17. Який порядок визнання витрат відповідно ПКУ?

18. Які особливості має перевірка формування доходів єдиноподатника?

19. Які надходження не вважаються доходом єдиноподатника?

20. Визначте етапи перевірки формування фінансового результату.

21. На що звертає увагу ревізор при перевірці правильності документування операцій формування доходів та витрат?

22. За яким алгоритмом здійснюється перевірка правильності відображення у звітності інформації про доходи та фінансові результати діяльності підприємства?

23. Як визначаються і яким чином аналізуються «податкові різниці»?

24. Яким чином здійснюється фінансовий аналіз звітності?

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф. Самострол С.В.. Ревізія фінансової діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ , 2012- 305 с. 2012

Еще по теме Питання для самоперевірки:

 1. ЗМІСТ
 2. Питання для самоперевірки
 3. Питання для самоперевірки
 4. Питання для самоперевірки
 5. Питання для самоперевірки
 6. Питання для самоперевірки
 7. Питання для самоперевірки
 8. Питання для самоперевірки
 9. Питання для самоперевірки
 10. ЗМІСТ
 11. §3. Поняття криміналістичного прогнозування та його значення при розслідуванні злочинів
 12. §5. Застосування звуко- і відеозапису при розслідуванні злочинів та процесуальне оформлення його результатів
 13. §3. Принципи слідчої тактики як критерії допустимості та ефективності використання тактичних прийомів при розслідуванні злочинів
 14. §4. Фіксація ходу і результатів відтворення обстановки та обставин події
 15. §5. Криміналістична характеристика заподіянн я умисних тілесних ушкоджень та особливості їх розслідування
 16. §2. Особливості порушення кримінальних справ за ознаками крадіжки і початкового етапу розслідування
 17. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, пов'язаних із пожежами
 18. §6. Особливості криміналістичної характеристики і розслідуванняшахрайств, що вчиняються у сфері використання електронних технологій
 19. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій у справах про привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
 20. §4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій у справах про злочини проти довкілля