<<
>>

73. Система органів управління та контролю у сільськогосподарському кооперативі.

Колективне самоврядування характеризується відповідною системою, основні засади якої визначено в Законі "Про колективне сільськогосподарське підприємство".

Право колективного самоврядування здійснюється через систему органів управління.

Утворення цих органів визначається особливостями застосування демократичних основ управління через скликання загальних зборів членів КСГП як найвищого органу управління, змістом функцій цих органів, а також залежно від потреб здійснювати управління галузями і виробництвом. Потреби здійснення самоврядування, яке відповідало б вимогам сучасної аграрної політики, зумовлюють систему (структури) органів управління за вертикальною і горизонтальною ознаками.

Класифікація органів управління проводиться залежно від їх правового становища та юридичної сили рішень, які вони можуть приймати. За цією ознакою органи управління розмежовуються на основні, рішення яких відповідно до Статуту колективного сільськогосподарського підприємства та інших колективно-правових актів є обов'язковими в межах підприємства, і допоміжні, рішення яких є дорадчими, тобто останні набувають юридичної сили лише після їх підтвердження або прийняття рішення основними органами.

До останніх належать: загальні збори членів колективного сільськогосподарського підприємства, збори уповноважених, правління, голова правління (підприємства), головні (старші) спеціалісти, збори виробничого підрозділу, начальники цехів, бригадир, завідувач ферми та керівники інших виробничих підрозділів. Дорадчими є такі, зокрема, органи: економічна рада КСГП, рада найстаріших членів підприємства, рада соціального захисту підприємства, громадський інспектор із техніки безпеки праці та інші.

По вертикалі:

загальні збори членів КСГП — правління — голова правління — його заступники і головні (старші) спеціалісти, вони ж є керівниками галузей виробництва (цехів) — збори працівників цеху, бригади, ферми та інших підрозділів — бригадир, завідувач ферми та інших виробничих підрозділів — рада виробничого підрозділу;

збори уповноважених як найвищий орган управління, а далі за такою ж схемою, як наведено вище;

загальні збори — збори уповноважених — правління — голова правління — його заступники і головні (старші) спеціалісти — збори працівників цеху, бригади, ферми та інших виробничих підрозділів — бригадир, завідувач ферми та інших виробничих підрозділів — рада виробничого підрозділу.

По горизонталі:

загальні збори — збори уповноважених, правління — ревізійна комісія; бригади — ферми — інші виробничі підрозділи (збори трудового колективу підрозділів, завідувачі ферм, керівники виробничих підрозділів, і відповідно ради цих виробничих підрозділів).

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 73. Система органів управління та контролю у сільськогосподарському кооперативі.:

  1. 73. Система органів управління та контролю у сільськогосподарському кооперативі.
  2. Особливості післявоєнної відбудови та стабілізації. Країни Західної Європи та Північної Америки у другій половині XX ст.
  3. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
  4. ЗМІСТ
  5. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
  6. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -