<<
>>

§ 5. Система органів управління наукою та їх повноваження.

Суб’єктами державної науково-технічної політики є органи державної влади та державного управління.

Верховна Рада України є суб’єктом державної науково-технічної політики. ВРУ формує науково-технічну політику на основі щорічного звіту Уряду України.

До державних органів, які здійснюють науково-технічну політику належать:

- Уряд України, який для здійснення державної науково-техн. політики створює відповідні організаційні структури.

- Міністерства, відомства та ін. центральні органи держ.

управління Укр., місцеві органи держ. влади і управління беруть участь у здійсненні держ. науково-техн. політики в межах своїх повноважень, передбачених чинним законодавством.

- Організації, установи та підприємства (організації науково-техн. експертизи, інформації, сертифікаційні служби) можуть брати участь у здійсненні державного впливу в науково-техн. сфері.

- До самоврядних наукових організацій, що фінансуються державою належать Академія наук України та Українська академія аграрних наук. Ці організації залучаються до фундаментальних досліджень, розробки і втілення наук.-техн. політики, експертизи важливих наукових та народногосподарських проектів.

- Держ. органи здійснюють наук.-технічну політику за участю громадських наукових та наук.-техн. об’єднань.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 5. Система органів управління наукою та їх повноваження.:

 1. § 5. Система органів управління наукою та їх повноваження.
 2. § 17. Органи управління освітою та їх компетенція.
 3. § 20. Органи управління освітою та їх компетенція.
 4. § 73. Загальна характеристика законодавства у сфері науки і освіти.
 5. § 84. Органи управління у сфері юстиції та їх повноваження.
 6. 2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти
 7. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом
 8. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ (різні визначення):
 9. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 10. ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 11. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади.
 12. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
 13. Стиль державного управління
 14. § 1. Центральне державне управління Російською імперією
 15. § 1. Центральне та місцеве управління 20 - 30-х років
 16. § 4. Державне управління в Україні в період неототалітарного режиму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)
 17. § 3. Центральніоргани виконавчої влади
 18. § 4. Місцеве управління
 19. 3.4. Націольне підгрунтя трансформації політичної системи незалежної України