<<
>>

§ 31. Органи управління соціальним захистом населення і їх повноваження.

1.Управління охороною здоров’я

ст. 3 Конституції - здоров’я людини є однією з найвищих соціальних цінностей, забезпечення якої-один з головних обов’язків держави.

Завдання Міністерства охорони

Забезпечує реалізацію держ.

політики щодо охорони здоров‘я, розробляє проекти відповідних державних програм на перспективу, вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції про їх фінансове забезпечення;

Здійснює координацію діяльності закладів охорони;

Організує вивчення впливу навколишнього природного середовища на здоров‘я людини

Готує та подає до Уряду пропозиції про підписання міжурядових угод з питань охорони здоров‘я.

Розробляє разом з Академією наук науково-технічні програми з охорони здоров‘я та біології людини;

Розробляє і впроваджує у діяльність національної служби охорони здоров‘я нові умови господарювання виходячи із законів ринкової економіки.

Проводить в органах і закладах охорони здоров‘я організаційно-методичну роботу по реалізації державної політики в галузі праці і зароб. Плати.

Забезпечує державний санітарний нагляд за виконанням підприємствами;

Установлює гранично допустимі показники і характеристики шкідливих факторів для здоров‘я людини.

Здійснює разом з відповідними органами державної виконавчої влади вибірковий контроль за рівнем радіаційного забруднення.

Погоджує стандарти, технічні умови і документацію на харчові продукти і питну воду, нові хімічні речовини

Вносить пропозиції щодо заборони або тимчасового припинення експлуатації діючих об‘єктів.

Установлює порядок: надання населенню швидкої допомоги

Здійснює заходів щодо підготовки органів, закладів охорони здоров‘я і підприємств.

Матеріально-технічного забезпечення медичних формувань та установ, призначених для Мінооборони, Цивільної оборони та служби екстремальної медицини

Визначення виробництв, професій та робіт із важкими і шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок і осіб., надання додаткової відпустки, встановлення скороченого робочого дня;

Медичного відбору і направлення хворих для санаторно-курортного лікування

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 31. Органи управління соціальним захистом населення і їх повноваження.:

 1. § 31. Органи управління соціальним захистом населення і їх повноваження.
 2. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
 3. Адміністративно-територіальний аспект проведення адміністративної рефор­ми
 4. § 1. Органи верховної влади та центрального управління
 5. § 2. Місцеве управління
 6. § 2. Місцеве управління
 7. § 1. Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
 8. § 1. Центральне та місцеве управління 20 - 30-х років
 9. § 2. Державне управління України в роки Великої Вітчизняної війни
 10. § 4. Державне управління в Україні в період неототалітарного режиму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)
 11. § 5. Реформування системи органів державного управління України в період перебудови (1985 - 1991 рр.)
 12. § 3. Центральніоргани виконавчої влади
 13. Громадські організації та рухи.
 14. Соціально-політичні передумови абсолютизму в Європі. Перші кроки його становлення.
 15. Органи автономної влади й управління