<<
>>

Освіта

До органів управління освітою в Україні належать:

1.Міністерство освіти

2.Міністерства і відомства, яким підпорядковані заклади освіти;

3.Вища атестаційна комісія України

4.Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;

5.Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

1.Міністерство освіти

бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів. Розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти освіти;

встановлює держ. Стандарти знань з кожного предмета;

визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти

здійснює навчально-методичне керівництво

забезпечує зв’язок із закладами освіти

проводить акредитацію вищих та професійно-технічних закладів освіти

формує і розміщує держ замовлення на підготовку спеціалістів

2. Міністерства і відомства, яким підпорядковані заклади освіти, разом з Міністерством освіти України беруть участь у здійсненні державної політики в галузі освіти, науки, у проведенні державного інспектування та акредитації закладів освіти, здійснюють контрольні функції по дотриманню якості освіти.

Вища атестаційна комісія. Є центральним органом держ. виконавчої влади, підвідомчим Кабміну

Проводить атестацію наукових і наукових і науково-педагогічних кадрів, керує роботою по присудженню наукових ступенів, присвоєнню вченого звання старшого наукового співробітника.

3. Управління культурою

Міністерство культурою

розробляє проекти цільових держ програм розвитку культурою і мистецтв, пропозиції щодо правового регулювання та податкової політики

прогнозує розвиток культури і мистецтв

сприяє відкритості і національної культури

забезпечує реалізацію міжнародних договорів у сфері культури і мистецтв

здійснює за участю відповідних органів держ виконавчої влади контроль за переміщенням творів мистецтва

організовує облік

контролює додержання правил охорони праці , техніки безпеки

координує гастрольно-концертну , виставкову діяльність

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме Освіта:

  1. ТЕМА 6. ПОСВІДЧЕННЯ УГОД
  2. 7. Критика юридичної освіти та підготовка правників до професійної діяльності
  3. Економічна сутність власного капіталу підприємства
  4. Методичний підхід до оцінювання результатів використання власного капіталу промислових підприємств
  5. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З СІМ'ЯМИ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  6. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
  7. Освіта.
  8. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР «Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР»[151] (29 червня 1983p.)
  9. Універсал Хмельницького, посланий в усю малоросійську Україну, що лежить обіруч Дніпра 128, а також у далекі руські міста.
  10. Про повторне турецьке готування на розорення Чигрина; про начальників, які були з військом у Чигрині; про повторне прибуття бусурман під Чигрин; про тісну його облогу і про мужню козацьку відсіч з Чигрина; про нещасливий похід християнських командирів на оборону Чигрина і про їхнє прибуття до Дніпра; про переправу Дніпра; про те, як вони прогнали від Дніпра турків і татар; про рушення від Дніпра до Чигрин