<<
>>

Характеристики соціально-психологічних методів державного управління

Вид Зміст Практичне застосування
Соціальне прогнозу­вання Встановлення й аналіз таких показників, як вікові та статеві зміни в колективі; параметри загально-освітнього і кваліфікаційного рівня працівників; рівень матеріального забезпечення, динаміка співвідноше-ння фізичної й розумової праці та ін. Використовується для створення інформаційної бази розроблення планів соціального розвитку та застосування методів соціального впливу у конкретному колективі.
Соціальне норму­­вання[2] Встановлення соціальних норм, які регулюють поведінку окремих осіб і їхніх груп у колективі: юридичні норми права, суспільні норми, норми моралі. Для регулювання різних сторін господарського та соціального життя колективу, узгодження інтересів груп.
Соціальне регулю­вання Заходи щодо підтримання соціальної справедливості у колективі, удосконалення соціальних відносин між працівниками та стимулювання колективної особистої ініціативи персоналу до праці.
Регулюються документами: правилами внутрішн. розпорядку, колективним договором, положенням про оплату праці та ін.
Для ознайомлення працівників з історією, цінностями та заслугами організації, правилами етикету. Використання моральних стимулів.
Соціальне планування Реалізується для удосконалення умов праці, зміцнення здоров’я працівників, підвищення життєвого рівня, поліпшення житлових та культурно-побутових умов службовців, підвищення трудової активності, розвитку самоуправління Складання плану соціального розвитку організації.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Характеристики соціально-психологічних методів державного управління:

 1. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 2. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 3. Країни Латинської Америки між двома світовими війнами.
 4. Сутність моніторингу соціально-трудової сфери.
 5. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 6. Характеристики соціально-психологічних методів державного управління
 7. Система управління якістю (СУЯ)
 8. Стиль державного управління
 9. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 10. 4. 5. Традиції та новації виконавчої влади незалежної України
 11. ВИСНОВКИ
 12. Дослідження пореформеного поміщицтва: досягнення й перспективи