<<
>>

§ 6. Міністерство як центральний орган виконавчої влади.

До системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Міністерство є головним (провідним) органом в системі центральних органів виконавчої влади у забезпеченні реалізації державної політики у визначеній сфері діяльності.

Керівництво міністерством здійснює міністр. Міністр як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розробку і впровадження Програми Кабінету Міністрів України з відповідних питань, реалізацію державної політики у визначеній сфері державного управління. Він здійснює управління в цій сфері, спрямовує і координує діяльність інших органів викон. влади з питань, віднесених до його відання.

Міністра та його заступників призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України. Повноваження міністра та його заступників на цих посадах припиняє Президент України. Міністр може мати не більше одного першого заступника і трьох заступників. Це правило не поширюється на Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України.

Фінансування видатків на забезпечення діяльності міністерств здійснюється за рахунок коштів Держбюджету.

Гранична чисельність міністерства затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру міністерства затверджує міністр.

Штатний розпис, кошторис видатків міністерства затверджує міністр за погодженням з Міністерством фінансів України.

Міністерства можуть мати свої територіальні органи, що утворюються, реорганізовуються і ліквідовуються в порядку, встановленому законодавством. Призначення на посаду і звільнення з посади керівників територіальних органів міністерства здійснює у встановленому порядку міністр.

Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, може утворювати урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції). Ці органи утворюються і діють у складі відповідного міністерства.

Урядові органи державного управління здійснюють: управління окремими підгалузями або сферами діяльності; контрольно-наглядові функції; регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних і юридичних осіб.

Керівники урядових органів державного управління призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням міністра відповідного міністерства.

Питання висвітлено згідно до Указу Президента №1572/99 “Про систему центральних органів виконавчої влади”.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 6. Міністерство як центральний орган виконавчої влади.:

 1. § 6. Міністерство як центральний орган виконавчої влади.
 2. § 10. Класифікація органів виконавчої влади.
 3. § 17. Органи управління освітою та їх компетенція.
 4. § 81. Органи управління у сфері фінансів та кредитування.
 5. § 87. Система органів виконавчої влади.
 6. 10. Адміністративно – правовий статус міністерств.
 7. 23. Види органів виконавчої влади.
 8. 89.Способи легалізації об’єднань громадян.
 9. 104.Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом
 10. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади.
 11. СХЕМА організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади
 12. § 1. Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
 13. § 1. Система та функціональне призначення органів виконавчої влади
 14. § 3. Центральніоргани виконавчої влади