<<
>>

72. Правові умови членства у сільськогосподарському кооперативі.

Правові засади членства сільськогосподарських кооперативах встановлені Законом України “Про сільськогосподарську кооперацію”.

Членом сільськогосподарського кооперативу може бути фізична або юридична особа, яка: 1) зробила вступний і пайовий внески в розмірах, визначених статутом кооперативу; 2) визнає принципи й цілі кооперативу; 3) визнає статут кооперативу і дотримується його вимог; 4) має право ухвального голосу; 5) користується послугами кооперативу. Вступ у члени кооперативу ґрунтується на принципі добровільності, юридично закріпленому в Законі “Про сільськогосподарську кооперацію”: він означає відсутність будь-якого примусу під час вступу в члени кооперативу.

Законом встановлено вимоги, яким повинні відповідати особи, що бажають організувати або стати членами вже діючого кооперативу, їх можна поділити на об’єктивні (досягнення встановленого законом віку (для фізичних осіб), необхідного для вступу у члени кооперативу; здатність брати участь у здійсненні цілей і завдань кооперативу) і суб’єктивні (бажання брати особисту участь у діяльності кооперативу, користування його послугами, формування його фондів).

Обов’язковою умовою членства у виробничому сільськогосподарському кооперативі є участь у його діяльності особистою працею, оскільки кооператив є насамперед об’єднанням осіб, а не капіталів.

Права та обов’язки членів сільськогосподарських кооперативів поділяються на: 1) конституційні й інші загальні права та обов’язки, які поширюються на всіх громадян України; 2) ті, що зумовлені специфікою кооперативної організації праці; 3) ті, що зумовлені специфікою сільськогосподарського виробництва.

У Законі України “Про сільськогосподарську кооперацію” права та обов’язки членів кооперативу поділяються на основні та додаткові. Основними є ті з них, які встановлені Законом.

До них належать: право на участь в управлінні справами кооперативу; право голосу на загальних зборах кооперативу; право обирати та бути обраним до органів управління кооперативом; право користування послугами кооперативу; право на одержання кооперативних виплат; на одержання частки доходу на пай (додатковий пай); на одержання паю в разі виходу з кооперативу в порядку і термін, визначені його статутом. Основними обов’язками членів кооперативу є дотримання статуту та виконання рішень загальних зборів і правління об’єднання.

Виключення з членів кооперативу може бути оскаржене до суду. Членство в сільськогосподарському кооперативі припиняється також у разі припинення трудової участі в діяльності виробничого кооперативу, реорганізації та ліквідації кооперативу, втрати членом кооперативу — юридичною особою — свого статусу.

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 72. Правові умови членства у сільськогосподарському кооперативі.:

  1. 68. Поняття сільськогосподарського кооперативу, його юр. ознаки. Відмінності сільськогосподарського кооперативу від ін.. організаційно-правових форм господарювання у сільському господарстві.
  2. 70. Принципи діяльності сільськогосподарських кооперативів.
  3. 72. Правові умови членства у сільськогосподарському кооперативі.
  4. Особливості післявоєнної відбудови та стабілізації. Країни Західної Європи та Північної Америки у другій половині XX ст.
  5. 2.1. Нормативне закріплення основних трудових прав працівників
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -