<<
>>

Головна особливість суб’єкта

Головна особливість суб’єкта – це, те що ним є держава в цілому. В управлінському процесі вона представлена системою спеціальних, як правило, державних органів. Особливістю останніх, як безпосередніх суб’єктів державного управління, такі:

вони формуються державою (з волі держави);

наділені державно-владними повноваженнями;

здійснюють управлінські функції від імені держави.

Головна особливість об’єкта – це, те що ним є організоване суспільство в цілому. Безпосередніми об’єктами, на які справляє вплив той або інший конкретний суб’єкт, є підвідомчі йому сфери державного управління.

Визначальна особливість керуючого впливу є те, що йому притаманний державно-владний характер (він містить веління держави, обов’язкове до виконання), дістає вияв у правовій, переважно адміністративно-правовій формі (система норм, система актів, пов’язаних з їх застосуванням, сукупність повноважень учасників управлінського процесу), а також має безперервний характер.

Отже, цілком зрозуміло, що ефективність управління багато в чому залежить від ефективності врахування і використання виявлених (пізнаних) закономірностей.

Таким чином, принципи державного управління – це його позитивні закономірності, пізнані наукою і практикою, закріплені у правових нормах або є узагальненням діючих у державі юридичних правил.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме Головна особливість суб’єкта:

 1. Предмет і метод адміністративного права
 2. § 1. Сутність прокурорського нагляду за органами дізнання і досудового слідства
 3. § 4. Необережність та її види
 4. Головна особливість суб’єкта
 5. 1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства
 6. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
 7. 2.1. Поняття міждержавної правової системи
 8. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 9. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 10. Юридичні гарантії ефективного використання природних ресурсів.
 11. ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ НОВІТНІХ ПОГЛЯДІВ НА СОЛІДАРНІСТЬ ПОКОЛІНЬ
 12. Причиновий зв’язок та злочинна бездіяльність
 13. Поняття, зміст і класифікація видового об’єкта правопорушень у сфері обігу зброї
 14. Суб’єктивні елементи складів адміністративних правопорушень у сфері обігу зброї
 15. 2.2. Методи адміністративної діяльності стосовно функціонування системи електронних закупівель в Україні
 16. Сутність і місце перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту