<<
>>

§ 11. Принципи і суб’єкти адміністративного процесу.

Розуміння адм. процесу пов’язані з визнанням того, що ним, охоплюється будь-яка діяльність виконавчо-розпорядчих органів з реалізації матеріальних норм адміністративного права, тобто адміністративний процес виступає як порядок реалізації адміністративно-правових норм під час вирішення конкретних управлінських справ.

Принципи адм. процесу-законність, охорона інтересів держави і особи, публічність або офіційність, самостійність і незалежність у прийнятті рішень, обєктивна(матеріальна істина), гласність, рівність учасників процесу перед законом, швидкість і економічність, здійснення процесу національною мовою, відповідальність посадових осіб.

Суб‘єктами адм. процесу (5 груп суб’єктів):громадяни, виконавчо-розпорядчі органи та структурні частини їхнього апарату, об’єднання

громадян та їх органи, а також органи самоорганізації населення, що мають адміністративно-процесуальну правосуб‘єктність, державні службовці і посадові особи, що наділені адм.-процесуальними правами і обов‘язками, інші державні органи та їх посадові особи.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 11. Принципи і суб’єкти адміністративного процесу.:

 1. 3.5. Адміністративно правові конфлікти
 2. § 11. Принципи і суб’єкти адміністративного процесу.
 3. Принципи здійснення адміністративної реформи
 4. Суб’єкти права на оскарження судових рішень, ухвалених судами першої інстанції: поняття, види та особливості їх правового статусу
 5. Адміністративно-правові аспекти обігу зброї
 6. Правила обігу зброї як об’єкт адміністративного проступку
 7. Адміністративно-правовий режим обігу зброї в Україні
 8. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
 9. Кваліфікація порушень правил обігу зброї за ознаками об’єктивної сторони адміністративного проступку
 10. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 11. 1.2 Адміністративно-правові аспекти юридичної природи та принципи функціонування системи електронних закупівель
 12. 2.2. Методи адміністративної діяльності стосовно функціонування системи електронних закупівель в Україні
 13. Сутність і місце перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту