<<
>>

Меморандум Е. Бенеша про правове становище закарпатських українців у складі Чехословаччини (17 травня 1919 p.)

Щоб надати території південнокарпатських Русинів спеціяльного правного статусу та щоб виявити охоту Чехо-Словацької Республіки встановити там справедливу влаДу, Чехо-Словацька Республіка, хоч і має загальнодержавний парлямент і центральну адміністрацію, бажає дати південнокарпатським Русинам широку автономію.

Щоб цю автономію загарантувати як слід, Чехо-Словацька Республіка згідна заклю- чити спеціяльну умову з Великими Потугами в цій справі.

Основні принципи цієї автономії слідуючі:

1. Країна південнокарпатських Русинівуїї повноті, як визначена кордонами, що їх встановлять Великі Потуги, матиме власну назву, яка буде встановлена умовою поміж Чехо-Словацькою Республікою та Соймом південнокарпатських Русинів.

2. Країна південнокарпатських Русинів матиме спеціяльний Сойм. Цей Сойм матиме законодавчу владу в справах мовних, шкільництва й релігійних, як також і в усіх тих справах, що їх закони Чехо-Словацької Республіки дадуть до компетенції Сойму, залежно від спеціяльних потреб країни. Закони, приняті цим Соймом, повинні бути ратифіковані

Президентом Республіки й підписані ^бернатором країни південно- карпатських Русинів, відповідальним перед Соймом.

3. У всіх інших справах країна південнокарпатських Русинів братиме участь у законодавчій системі Законодавчого Згромадження Чехо-Словацької Республіки, до якого вона висилатиме представників, вибраних згідно з приписами конституції Чехо-Словацької Республіки. Ці посли, однак, не матимуть права голосувати в тих справах, що законно належать до компетенції Сойму країни південнокарпатських Русинів.

4. Ha чолі адміністрації країни стоятиме губернатор, назначений Президентом Чехо-Словацької Республіки. Цей Губернатор матиме найвищу владу в справах мовних, шкільних і релігійних, як також у справах внутрішньої адміністрації країни.

У всіх інших справах найвищу владу матимуть міністерства Чехо-Словацької Республіки. У всіх міністерствах мають бути зорганізовані спе- ціяльні відділи для справ країни південнокарпатських Русинів. Суди країни південнокарпатських Русинів творитимуть частину судової системи Чехо-Словацької Республіки. Якщо ж, однак, спірні сторони апелюватимуть до інстанції з осідком поза територією країни південнокарпатських Русинів, такі судові справи розглядатиме спеціяльний Руський Суд.

5. Bci службовці, аж до сьомої кляси включно, будуть назначувані Губернатором; вищі службовці будуть назначувані президентом Чехо- Словацької Республіки на внесок губернатора та Ради Міністрів Чехо- Словацької Республіки.

6. B Раді Міністрів Чехо-Словацької Республіки країна південнокарпатських Русинів буде репрезентована Міністром без Теки, якого назначуватиме президент Чехо-Словацької Республіки з-поміж південно- карпатських Русинів.

Щоб краще унагляднити розміри автономії країни південнокарпатських Русинів, оцим дозволяємо собі подати начерк устрою, що його уряд пропонує встановити на інших територіях Чехо-Словацької Республіки.

Територія держави буде розподілена на округи. Ha чолі адміністрації кожної округи стоятиме окружний начальник, який репрезентуватиме другу інстанцію адміністраційної влади. B засаді, всі відклики від рішень окружної адміністрації повинні бути внесені до відповідного міністерства. Окружна Рада, що буде встановлена в кожній окрузі, матиме завдання підтримувати діяльність окружного начальника й матиме деякі адміністраційні компетенції та права контролі. B ніякому випадку, однак, вона не матиме законодавчої влади, яка належатиме виключно до компетенції центрального законодавчого згромадження.

Стєрчо П. Карпато-українська лержава. Ao історїівизвольноїборотьби карпатських украТнців у 1919—1939 роках. — Торонто, 1965.—С.229.

13.1.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Меморандум Е. Бенеша про правове становище закарпатських українців у складі Чехословаччини (17 травня 1919 p.):

  1. Меморандум Е. Бенеша про правове становище закарпатських українців у складі Чехословаччини (17 травня 1919 p.)
  2. ЗМІСТ