Лист Генерального Секретаря Паризької мирної конференції до міністра закордонних справ Чехословаччини Бертгетота (23 травня 1919р.)

Ha свойому засіданні дня 23-го травня Рада Міністрів Закордонних Справ розглядала звідомлення, що його на її доручення приготовила Комісія для Чехо-Словацьких Справ у справі автономії Руської Країни, прилученої до Чехо-Словаччини.

Комісія одноголосне запропонувала:

1) Прийняти плян, предложений п. Бенешом у меморандумі, що його він предложив Комісії.

2) Переслати цей меморандум до Комісії для Нових Держав, яка повинна достосувати пропозиції п. Бенеша до постанов, принятих вже у подібних випадках.

Рада Міністрів для Закордонних Справ прийняла висновки Комісії, додавши до них на вимо^ п. Лансінга ось таку постанову:

«Урядники Руської Країни, крім губернатора, мають бути підбирані, як це тільки можливо, з-поміж самих Русинів».

Маю честь повідомити Bac про ці децизії та залучую тут звідомлення Комісії і меморандум п. Бенеша.

Париж, 23-го травня 1919.

Стерчо П. Карпато-українська лержава. Ao історії визвольної боротьби карпатських украінців у 1919— 1939 роках. — Торонто, 1965.—C. 229.

13.1.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Лист Генерального Секретаря Паризької мирної конференції до міністра закордонних справ Чехословаччини Бертгетота (23 травня 1919р.):

  1. Лист Генерального Секретаря Паризької мирної конференції до міністра закордонних справ Чехословаччини Бертгетота (23 травня 1919р.)