<<
>>

16.26. 3акон СРСР «Про надання союзним республікам повноважень в галузі зовнішніх зносин і про перетворення у зв’язку з цим Народного комісаріату закордонних справ із загальносоюзного у союзно-республіканський народний комісаріат» (1 лютого 1944p.)

(Витяг)

3 метою розширення міжнародних зв'язків і зміцнення співробітництва Союзу Радянських Соціалістичних Республік з іншими державами і враховуючи зростаючу потребу союзних республік у встановленні безпосередніх відносин з іноземнимидержавами, Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік

постановляє:

1.

Встановити, що союзні республіки можуть вступати в безпосередні зносини з іноземними державами і укладати з ними угоди.

2. Внести в Конституцію CPCP такі доповнення:

а) доповнити статтю 14 пункт «а» Конституції CPCP після слів «представництво CPCP у міжнародних зносинах, укладання і ратифікація договорів» словами «встановлення загального порядку у взаємовідносинах союзних республік з іноземними державами»,виклавши цей пункт таким чином:

«а) представництво Союзу у міжнародних зносинах, укладання і ратифікація договорів з іншими державами, встановлення загального порядкуувзаємовідносинах союзних республік з іноземними державами»;

б) доповнити Конституцію CPCP статтею 18-а такою змісту:

«Стаття 18-a. Кожна Союзна республіка має право вступати в безпосередні зносини з іноземними державами, укладати з ними угоди та обмінюватися дипломатичними і консульськими представниками»;

в) доповнити статтю 60 Конституції CPCP пунктом «д» такого змісту;

«д) встановлює представництво Союзної республіки у міжнародних

зносинах;».

3. Перетворити Народний Комісаріат закордонних справ з загальносоюзного на союзно-республіканський Народний Комісаріат.

Українська PCP на міжнародній арені: Збі- рниклокументівіматеріалів 1944—1961 pp.— K., 1963. —C. 15—16.

16.27.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 16.26. 3акон СРСР «Про надання союзним республікам повноважень в галузі зовнішніх зносин і про перетворення у зв’язку з цим Народного комісаріату закордонних справ із загальносоюзного у союзно-республіканський народний комісаріат» (1 лютого 1944p.):

 1. 42. Трудова книжка та порядок її ведення.
 2. Вирішити ситуації
 3. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади.
 4. § 4. Державне управління в Україні в період неототалітарного режиму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)
 5. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
 6. Зовнішньополітична діяльність УРСР
 7. Про заборону української мови. Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва (18липня 1863р.)
 8. Нотифікація Уряду Української PCP про зовнішні зносини республіки, врунена Народним Комісаріатом Закордонних Справ УСРР іноземним представникам у Москві (23 липня 1923р.)
 9. Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про перетворення центральних установ (20 вересня 1923 p.)
 10. Директива Міністра закордонних справ Польщі Ю. Бека закордонним представництвам Польщі про основи політики щодо Західної України (15 лютого 1939 p.)
 11. 16.26. 3акон СРСР «Про надання союзним республікам повноважень в галузі зовнішніх зносин і про перетворення у зв’язку з цим Народного комісаріату закордонних справ із загальносоюзного у союзно-республіканський народний комісаріат» (1 лютого 1944p.)
 12. Закон CPCP «Про створення військових формувань союзник республік і про перетворення у зв'язку з цим Народного комісаріату оборони із загальносоюзного у союзно-республіканський народний комісаріат» (1 лютого 1944р.)
 13. Закон Української PCP «Про утворення союзно-республіканського Народного комісаріату закордонних справ УРСР» (4 березня 1944 р.)
 14. Закон CPCP «Про перетворення Ради Народних Комісарів CPCP в Раду Міністрів CPCP і Рад Народних Комісарів союзних і автономних республік — в Ради Міністрів союзних і автономних республік» (15 березня 1946 p.)
 15. ЗМІСТ
 16. Перебудова органів влади й управління в роки Великої Вітчизняної війни
 17. Реформування судових і правоохоронних органів
 18. Про ущемлення пруссів від шведів; про непослух польського війська, бо йому не оплачено його заслуги; про вичерпання коронного скарбу; про малу надію в поляків помиритися зі шведом; про несамовитість їхніх, поляків, союзників; про виправу від поляків послом до цісаря Ольшевського; про неприязну його відправу назад від цісаря; про схильність поляків до миру з ким тільки можна; про прохання Виговським польського війська, щоб відібрати Україну, і про схильність поляків до того прохання; про їхній на
 19. Про турецьку лють на поляків і козаків за їхню перемогу під Віднем; про хитрі затяги козаків з визначенням їм на місяць великої платні і про козацьку в тому обережність; про турецьку нещасливу дванадцятирічну війну з цісарем; про третю розміну невільників під Пере- волочною з татарами; про випалення гетьманським військом степу; про незгоди через те між запорожцями й гетьманом; про уразливе гетьманське писання до запорожців; про вивідання запорожцями того, що з царського боку мають їх утиснути, і
 20. Складання, розгляд і затвердження республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів