Закон про утворення Генерального Суду (2грудня 1917p.)

Поки буде заложений Генеральний Суд Української Народньої Республіки наосновіїї конституції, яка буде ухвалена Українськими Установчими Зборами, Українська Центральна Рада ухвалила утворити Генеральний Суд на таких основах.

1. Генеральний Суд складається в трьох департаментів —цивільного, карного і адміністративного і виконує на цілій території України всі функції, належні досі Правительствующему Сенатові в справах судових і в справах нагляду над судовими установами і особами судового відомства також тимчасового, до розв'язання питання про скасування всіх особливих судів, виконує функції Головного Воєнного Суду щодо справ, вирішених на території України.

2. Генеральний Суд находиться в Київі.

3. Члени Генерального Суду мають звання Генеральних Суддів. Вони вибираються Центральною Радою на внесення Генерального Секретаріату на час, поки буде заложений Генеральний Суд на основі конституції і в протязі сього часу мають права, зазначені в арт. 243 Учрежденія Судових Установленій.

4. Провід в росправі Генерального Суду доручається даним складом присутности одному з присутних Генеральних Суддів.

5. Провід над канцелярією роспорядною, господарською частиною Генерального Суду доручається одному з Генеральних Суддів по обранню Генерального Секретаря справ судових.

6. При Генеральному Судді утворюється Прокураторія. Одному з Прокураторів Генеральний Секретар справ судових надає звання Старшого і доручає провід над Прокураторією.

7. Віддня проголошення Генеральним Судом про початок своєїдіяль- ности всі Судові установи на теріторії України повинні подавати Генеральному Судові всі справи, які до того дня мали подаватися до Прави- тельствующого Сенату.

8. Генеральний Суд негайно по утворенню його персонального складу виробляє і подає на затвердження Центральній Раді через Генерального Секретаря справ судових свій докладний реглямент. Поки буде затверджений Реглямент, Генеральний Суд в своїй чинности пристосовується до законів, нормуючих чинність Правительствующого Сенату, і координує їх з нинішним законом про утворення Генерального Суду і Завалами законодавчого органу України.

Реглямент Прокураторії Генерального Суду виробляється нею і затверджується Генеральним Секретарем справ судових.

9. Декрети Правительствующого Сенату в справах, повсталих на території України і поданих йому до дня проголошення Генеральним Судом своєї діяльности, визначається Українською Народньою Республикою за правосильні і обов’язкові для Судових Установ України.

3 оригіналом протоколу згідно:

Заст. Голови Української Центральної Ради Мик. Шраг

Секретар Центральної Ради А. Постоловський

Ствердив: За Генерального Писаря України Ів. Мірний

Вісник Генерального Секретаріату Українсь- коїНароАньоїРеспубліки, —1917. -Na4.-C. I.

12.10.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Закон про утворення Генерального Суду (2грудня 1917p.):

  1. Закон про утворення Генерального Суду (2грудня 1917p.)