<<
>>

Закон про правонаступництво (25 листопада 1917 p.)

I.

До сформування Федеративної Російської Республіки і утворення її конституції виключне і неподільне право видавати закони для Української Народної Республіки належить — Українській Центральній Раді.

II.

1. Bci закони і постанови, які мали силу на території Української Народньої Республіки до 27 жовтня 1917 року, оскільки вони не змінені і не скасовані Універсалами, законами і постановами Української Центральної Ради, мають силу і надалі, яко закони і постанови Української Народньої Республіки.

2. Право видавати роспорядження в обся^ урядування, на основі законів, належить Генеральним Секретарям Української Народньої Республіки.

До видання таких роспоряджень, зостаються в силі роспорядження Російського Правительства, які були виданідо 27 жовтня 1917 року, оскільки вони вже не змінені або не скасовані Українською Центральною Радою та Генеральним Секретарством.

1. До прийдучих змін законодавчим порядком полишаються в силі і всі державні уряди і установи, які зоставалися на території Української Народньої Республіки по день 7-го листопаду 1917 року з дотеперішнім їх ділокрутом, урядженням і штатами, яко уряди і установи Української Народньої Республіки.

2. Це положення, тим часом, до погодження з иншими частинами I Російської Адорації, має стійність і до урядів і установ, які обімають тільки почастй територію Української Народньої Республіки і тільки в тій мірі, в якій їх діяльність поширюється на Українську територію.

3. Bd особи, які займали посади державної служби по день 7-го листопаду 1917 року на території Української Народньої Республіки, чи то за призначенням Рогійського Правительства чй то за обранням органами самоврядування, зостаються на своїх урядах, без особдивих прохань чи заяв.

3 орігіналом протоколу згідно:

Заст. Голови Української Центральної Ради Мик. Шраг

Секретарь А. Постоловський

Ствердив: За Генерального Писаря України Ів. Мірний

Вісник Генерального Секретаріату Української НаролньоїРеспубліки. — 1917. —Ns3. —C і.

12.15.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме Закон про правонаступництво (25 листопада 1917 p.):

 1. 4. Закон про кримінальну відповідальність та її підстава.
 2. Закон про кримінальну відповідальність
 3. § 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність
 4. § 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
 5. Розділ IV Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі
 6. § 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 7. § 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
 8. Е. Сучасний закон про землевласника-орендаря
 9. Розділ II ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 10. Стаття 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 11. Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі